جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

گام به گام درس سیزدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب درس ۱۲ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۲فارسی هشتم

گام به گام درس دوازدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۲فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۱ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۱ فارسی هشتم

گام به گام درس یازدهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۱ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۰ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۰ فارسی هشتم

گام به گام درس دهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۰ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۹ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۹ فارسی هشتم

گام به گام درس نهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۹ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۸ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۸ فارسی هشتم

گام به گام درس هشتم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۸ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۷ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۷ فارسی هشتم

گام به گام درس هفتم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۷ فارسی هشتم

 

درس 7 :: آداب نیکان

مشاهده بیشتر معنی درس هفتم فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی صفحه 55 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1-سه درس که بهلول به جنید اموخت چه بود؟

جواب:  1-در خوردن اصل آن است که لقمه‌ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود.

2-در سخن گفتن نیز باید اول، دل، پاک باشد و نیت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدا باشد و گرنه سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد

3- در آداب خواب، اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب روی.

2- در زندگی امروزی، چه آسیب‌هایی انسان را تهدید می‌کند؟

جواب:  استفاده از فناوری ‌های پیشرفته هر چند که ما را کمک می‌کند، اما اگر از آنها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می‌کند ما را تهدیده هم می‌کند. استفاده نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است. شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق، رهاورد تمدن ماشینی و علم زده غرب است.

3- به نظر شما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی، چه هنگامی است؟

جواب:  زمانی که از شخص سوالی پرسیده شود جواب دهد و هنگامی که دیگران سخن می‌گویند و از او سؤال نشده است، سکوت کند.

4- چرا باید حریم قانون، دین و هنجارهای اخلاقی، فرهنگی و آداب جوانمردی را رعایت کنیم؟

جواب:  چون رعایت آن به نفع ماست و وظیفه هر شهروند رعایت آنهاست. گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود، بسوزیم.

 

جواب گفت‌وگو صفحه 56 فارسی هشتم

 

1- درباره به کارگیری درست تلفن همراه و رایانه، گفت‌وگو کنید.

جواب:  از این وسیله به موقع و به جا استفاده کنیم. در استفاده از آنها هنجارهای اجتماعی، اخلاقی، حریم خصوصی و حرمت افراد و قانون را از بین نبریم. استفاده نابه جا و نسنجیده از آنها ضربه‌ی جبران ناپذیری به جامعه و افراد وارد می‌کند.

2- دو متن درس «آداب نیکان» را با هم مقایسه و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را بیان کنید.

جواب:  شباهت‌ها: هر دو نثر هستند، متن هر دو قابل فهم است، هر دو در پی آموزش مفاهیمی هستند.

جواب:  تفاوت‌ها: نثر اولی قدیمی‌تر است، نثر دومی امروزی‌تر، کلمات به کار رفته در نثر اول، کلماتی هستند که در زمان‌های قدیم کاربرد داشت و مربوط به مسائل آن روزها بود. اما در نثر دومی کلماتی به کار رفته است که امروزه در اجتماع از آن استفاده می‌شود. ما می‌توانیم نثر اولی را بخوانیم و بفهمیم اما یک انسانی که در آن دوره زندگی می‌کرد ممکن است نثر دومی را بتواند بخواند اما چیزی از آن نفهمد. چون کلمات آن امروزی هستند. در هر دو نثر کلمه‌های زبان بیگانه وجود دارد. در اولی کلمات عربی و در دومی کلمات انگلیسی.

جواب فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 57 فارسی هشتم

1- در متن درس، واژه‌ هایی را بیابید که در آنها یکی از حروف «ع، غ، ض، ذ» به کار رفته باشد؛ سپس معنای هر یک را بنویسید.

جواب:  بغدادی: اهل شهر بغداد – عارفان: خداشناسان – عرض کردن: گفتن – طعام: غذا – بی‌موقع: بی‌وقت – حضرت: لقبی برای احترام است – معترف شدی: اعتراف کردی – فرع: غیر اصل – رضای خدا: راضی بودن خدا – بغض: کینه، بد خواهی – ذکر: گفتن نام خدا در زیر لب – علمی: منسوب به علم – عقل: منطق، قوه تمییز انسان – استعداد: توانایی – جامعه: مجموعه‌ای که با هم زندگی می‌کنند. – اجتماعی: جمعی – عصر: دوره – اعتقاد: معتقد بودن – معیار: ملاک‌های ارزشیابی – غرب: اروپا – فضا: محل اشغال چیزی – ذهن: خاطره، فکر – متعالی: بلند مرتبه – غفلت: بی‌خبری – غوغا: داد و فریاد – فضایل: ارزش‌ها، خوبی‌ها – دعوی: ادعا کردن – دعا: خواسته

2- در متن زیر، گروه‌های اسمی را بیابید و هسته هر یک را مشخص کنید.

جواب:  انسان، موجودی (هسته) اجتماعی (وابسته) است و جامعه، هنجار(هسته) های فرهنگی (وابسته)، سنّت (هسته) های اعتقادی (وابسته) و ارزش (هسته) های خاصی (وابسته) دارد.

3- برای خواندن درست و مناسب متن «آداب نیکان» چه لحنی را باید برگزید؟

جواب:  برای متن اول لحن گفت‌گو بر اساس شخصیت‌های هر گروه که همان لحن داستانی است، مناسب است و برای متن دوم لحن گزارشی مناسب‌تر است.

 

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۶ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۶ فارسی هشتم

گام به گام درس aal فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۶ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۴ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۴ فارسی هشتم

گام به گام درس چهارم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۴ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰
آخرین نظرات
 • یه بنده خدا
  عالی...
 • مبی گابریل
  عالی بود ممنون از سایت خوبتون...
 • صبا
  پشمات می‌ریزه انقدر این درس زیاده...
 • صباصادقی
  یازدهم...
 • ماهان
  عالی ماهان هم کلاسی...