جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۰ فارسی هشتم

گام به گام درس دهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۰ فارسی هشتم

 

درس دهم :: قلم سحر آمیز

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت  بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

معنی: ای باد صبا تو را به عنوان پیک به سرزمین سبا (به عنوان پیک حضرت سلیمان(ع)) می‌فرستم. ببین چقدر ارزش برای تو قائل هستم و تو را از کجا به کجا می‌فرستم.

حیف است طایری چو تو، در خاکدان غم زین‌جا به آشیان وفا می‌فرستمت

معنی: پرنده ای چون تو حیف است در دنیای خاکی باشد. (انسان در دنیای خاکی زندگی می‌کند.) بنابراین تو را به سمت سر منشأ عشق و وفاداری می‌فرستم. (جایگاه خاکی را به سوی جایگاه معنوی ترک کن)

مشاهده بیشتر معنی درس دهم فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی صفحه 78 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- سیدجمال الدین اسدآبادی در چه زمینه‌هایی استعداد داشت؟

جواب: 1-زبان آموزی 2-سخنوری 3-بحث با دیگران 4-تاثیر گذاری سخنش

2- چه رابطه ‌ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟

جواب:  کمال ‌الدین بهزاد پرنده ‌ای را در حال اوج گرفتن نشان می‌ داد و شعر حافظ نیز همین صحنه را تداعی می ‌کرد. این دو توجه سردار زخمی را جلب کردند و به او آرامش بخشیدند تا او درد را فراموش کند.

3- چرا روحانیت و چهره ‌های علمی فرهنگی تأثیر بیشتری در جامعه دارند؟

جواب: آن ها به دلیل مطالعه و شناختی که از محیط جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز

دارد.

4 در جنگ چالدران چه کسی با شاه اسماعیل و سربازانش بود؟

جواب: چه کسی زخمی شد؟ 1 -کمال الدین بهزاد همراه آنها بود. 2-یکی از سربازان زخمی شد.

 

جواب گفت‌وگو صفحه 78 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

1- درباره تأثیر دو نامه میرزای شیرازی و سیدجمال، گفت‌وگو کنید.

جواب:  دو نامه کار خودشان را کردند. موقعیت سنجی و دشمن شناسی سیدجمال‌الدین باعث شد تا از موقعیت اجتماعی مرجع تقلید زمان میرزای شیرازی استفاده کرده و نقشه شوم استکبار را رو نماید. سید به میرزا نامه نوشت و میرزا فتوای تاریخی خود را صادر کرد و این دو نامه باعث ناکام ماندن دشمنان شد.

2- از دیوان حافظ، متن شعر «ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت» را بیابید؛ در گروه بخوانید و قافیه‌های آن را مشخص کنید.

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا می‌فرسمت
حیف است طایری چو تو ، در خاکدانِ غم  زین جا به آشیان وفا می‌فرستمت
در راه عشقْ مرحله قرب و بعد نیست  می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر  در صحبت شِمال و صبا می‌فرستمت
تا لشکر غمت نکند مُلک دل خراب  جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت
ای غایب از نظر، که شدی همنشین دل ، می‌گویمت دعا و ثَنا می ‌فرستمت
در روی خود تَفَرُج صُنع خدای کن  کآیینه خدای‌نما می‌فرستمت
تا مطربان ز شوق مَنَت آگهی دهند  قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستمت
ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت  «با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت
حافظ! سرود مجلس ما ذکر خیر توست  بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت»

فعالیت نوشتاری درس دهم فارسی هشتم (فعالیت نوشتاری صفحه ۷۹ فارسی هشتم)

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه 79 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- در متن درس، دو واژه بیابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند «شنبه» متفاوت باشد.

استانبول => استامبول وقتی => وختی

2- در هر یک از جمله‌های زیر، گروه اسمی و وابسته‌های آن را مشخص کنید.

جواب: 

• شعر (هسته) زیبا (صفت بیانی)، هم در گزینش (هسته) لفظ (مضاف الیه) و هم در بیان (هسته) معنا (مضاف الیه) توجه مخاطب را بر می‌انگیزد.

• میرزای (هسته) بزرگ (صفت بیانی)، مرجع (هسته) شجاع (صفت بیانی)، فتوای (هسته) تاریخی (مضاف الیه) را نوشت.

 

3- در نمونه‌های زیر، جناس‌ها را بیابید.

* الهی، چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم؟ (علمه حسن زاده آملی)

جواب:  جناس: جویم و گویم

* سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند / همدم گل نمی‌شود، یاد سمن نمی‌کند (حافظ)

جواب:  جناس: چمن و چمن / چمن و سمن

* نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. (گلستان سعدی)

جواب:  جناس: قامت و قیمت / مهتر و بهتر