سوالات درس ۸ علوم هشتم / تولیدمثل در جانداران

سوالات درس ۸ علوم هشتم / تولیدمثل در جانداران

سوالات متن فصل هشتم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۸ علوم هشتم / تولیدمثل در جانداران

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۷ علوم هشتم / الفبای زیست فناوری

سوالات درس ۷ علوم هشتم / الفبای زیست فناوری

سوالات متن فصل هفتم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۷ علوم هشتم / الفبای زیست فناوری

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۶ علوم هشتم / تنظیم هورمونی

سوالات درس ۶ علوم هشتم / تنظیم هورمونی

سوالات متن فصل ششم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۶ علوم هشتم / تنظیم هورمونی

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۵ علوم هشتم / حس و حرکت

سوالات درس ۵ علوم هشتم / حس و حرکت

سوالات متن فصل پنجم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۵ علوم هشتم / حس و حرکت

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۴ علوم هشتم / تنظیم عصبی

سوالات درس ۴ علوم هشتم / تنظیم عصبی

سوالات متن فصل چهارم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۴ علوم هشتم / تنظیم عصبی

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۳ علوم هشتم / از درون اتم چه خبر

سوالات درس ۳ علوم هشتم / از درون اتم چه خبر

سوالات متن فصل سوم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۳ علوم هشتم / از درون اتم چه خبر

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۲ علوم هشتم / تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی

سوالات درس ۲ علوم هشتم / تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی

سوالات متن فصل دوم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۲ علوم هشتم / تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱ علوم هشتم / مخلوط و جداسازی مواد

سوالات درس ۱ علوم هشتم / مخلوط و جداسازی مواد

سوالات متن فصل اول علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱ علوم هشتم / مخلوط و جداسازی مواد

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

جواب درس ۱۵ قرآن هشتم

جواب دینی هشتم درس ۱۵ / گام به گام

گام به گام درس پانزدهم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۱۵ / گام به گام

 • Nazanin
 • دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰

جواب درس ۱۴ قرآن هشتم

جواب دینی هشتم درس ۱۴ / گام به گام

گام به گام درس چهاردهم پیام آسمانی هشتم

جواب دینی هشتم درس ۱۴ / گام به گام

 • Nazanin
 • دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰
آخرین نظرات
 • سید ابوالفضل ،بیرجند
  بسیار خوب و عالی چه برای ابتدایی و برای...
 • ساک
  عالی بود...
 • هانیه
  سوال هاخیلی خوب...
 • هستی
  این خیلی بده من سوالاتش رو میخواتم مثلا...
 • یه بنده خدا
  عالی...