جواب کاربرگه ۱۴ مطالعات هشتم ، محاسبه مقیاس

جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم

جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم

1ــ مقیاس عددی نقشه را بخوانید و معنی آن را بنویسید. سپس محاسبه کنید هر سانتی متر روی نقشه معادل چند کیلومتر روی زمین است؟

 • Nazanin
 • شنبه 23 اسفند 1399

معنی درس نهم عربی هشتم

معنی درس هشتم عربی نهم

عربی هشتم درس نهم

معنی درس هشتم عربی نهم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399

معنی درس هشتم عربی هشتم

معنی درس هشتم عربی هشتم

عربی هشتم درس هشتم

معنی درس هشتم عربی هشتم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399

معنی درس هفتم عربی هشتم

معنی درس هفتم عربی هشتم

عربی هشتم درس هفتم

معنی درس هفتم عربی هشتم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399

معنی درس ششم عربی هشتم

معنی درس ششم عربی هشتم

عربی هشتم درس ششم

معنی درس ششم عربی هشتم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399

معنی درس پنجم عربی هشتم

معنی درس پنجم عربی هشتم

عربی هشتم درس پنجم

معنی درس پنجم عربی هشتم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399

معنی درس چهارم عربی هشتم

معنی درس چهارم عربی هشتم

عربی هشتم درس چهارم

معنی درس چهارم عربی هشتم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399

معنی درس سوم عربی هشتم

معنی درس سوم عربی هشتم

عربی هشتم درس سوم

معنی درس سوم عربی هشتم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399

معنی درس دوم عربی هشتم

معنی درس دوم عربی هشتم

عربی هشتم درس دوم

معنی درس دوم عربی هشتم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399

معنی درس اول عربی هشتم

معنی درس اول عربی هشتم

عربی هشتم درس اول

معنی درس اول عربی هشتم

 • هدیه
 • سه شنبه 28 بهمن 1399
آخرین نظرات
 • Armita
  عالیه این سایت هوم درس و سایتهمگام درس ع...
 • ریحانه
  عالی بود...
 • فرزانه
  عالی بود😍...
 • ...
  ممنون بسیار مفید بود...
 • محدثه جون😻
  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...
»دانلود برنامه همیار