جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره هشتم مطالعات هشتم

 جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره هفتم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره ششم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره پنجم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره چهارم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره سه مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره دو مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره اول مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

 • Nazanin
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

گام به گام درس هفدهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰
آخرین نظرات
 • صباصادقی
  یازدهم...
 • ماهان
  عالی ماهان هم کلاسی...
 • نرجس
  عالییییه من ۱۳ سالمه و چند سالخ مطالبمو...
 • H
  خوب بود...
 • امیر حسین
  ممنون برلی امتهانم تمرین کردم خیلی خوب ب...