جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۳ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۳ فارسی هشتم

گام به گام درس سوم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۳ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فرصتی برای اندیشیدن درس ۲ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۲ فارسی هشتم

گام به گام درس دوم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۲ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱ فارسی هشتم

گام به گام درس اول فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱ فارسی هشتم

 • Nazanin
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۵ علوم هشتم / شکست نور

سوالات درس ۱۵ علوم هشتم / شکست نور

سوالات متن فصل پانزدهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۵ علوم هشتم / شکست نور

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۴ علوم هشتم / نور و ویژگیهای آن

سوالات درس ۱۴ علوم هشتم / نور و ویژگیهای آن

سوالات متن فصل چهاردهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۴ علوم هشتم / نور و ویژگیهای آن

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۳ علوم هشتم / هوازدگی

سوالات درس ۱۳ علوم هشتم / هوازدگی

سوالات متن فصل سیزدهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۳ علوم هشتم / هوازدگی

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۲ علوم هشتم / سنگ ها

سوالات درس ۱۲ علوم هشتم / سنگ ها

سوالات متن فصل دوازدهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۲ علوم هشتم / سنگ ها

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۱ علوم هشتم / کانی ها

سوالات درس ۱۱ علوم هشتم / کانی ها

سوالات متن فصل یازدهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۱ علوم هشتم / کانی ها

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۱۰ علوم هشتم / مغناطیس

سوالات درس ۱۰ علوم هشتم / مغناطیس

سوالات متن فصل دهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۱۰ علوم هشتم / مغناطیس

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سوالات درس ۹ علوم هشتم / الکتریسیته

سوالات درس ۹ علوم هشتم / الکتریسیته

سوالات متن فصل نهم علوم پایه هشتم

سوالات درس ۹ علوم هشتم / الکتریسیته

 • Nazanin
 • شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
آخرین نظرات
 • سید ابوالفضل ،بیرجند
  بسیار خوب و عالی چه برای ابتدایی و برای...
 • ساک
  عالی بود...
 • هانیه
  سوال هاخیلی خوب...
 • هستی
  این خیلی بده من سوالاتش رو میخواتم مثلا...
 • یه بنده خدا
  عالی...