جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۹ فارسی هشتم

گام به گام درس نهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۹ فارسی هشتم

درس 9 :: نوجوان باهوش، آشپز زاده وزیر، گریه امیر

مشاهده بیشتر معنی درس نهم فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی صفحه 73 فارسی هشتم

1- سؤالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟

جواب: ین شعر از کیست؟ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انس و مونس شد کاشف الکل که بود؟

2- ویژگی‌های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟

جواب:  هر زو به مقام صدر اعظمی رسیدند. آنها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش و مقام بالایی دست پیدا کردند. آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.

3- خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟

جواب:  قائم مقام در عرصه‌ های سیاسی خدمات بسیاری انجام داد. قراردادهای مهم و ارزشمندی را برای ایران بست. امیر کبیر برای اولین بار در ایران مدرسه ‌ای به شکل امروزی به نام دارالفنون تاسیس کرد. روزنامه را انتشار داد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش ‌های درباریان را گرفت و…

4.اگر به جای امیر کبیر بودید چه می کردید؟

جواب: به جای فرستادن اندک دانشجویان به خارج، دانشگاهی در ایران تأسیس کرده و استادان فرهیخته را به آن می آوردم تا دانشجویان بیشتری به تحصیل بپردازند

خود ارزیابی درس 9 فارسی هشتم (جواب درس ۹ فارسی هشتم)

جواب گفت‌وگو صفحه 73 فارسی هشتم *

گفتگو هشتم

1- درباره یکی از شخصیت‌های معروف استان، شهر، روستا یا منطقه خود تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس گزارش دهید.

2- متن «آشپززاده وزیر» یا «نوجوان باهوش» را در کلاس نمایش دهید.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 74 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- واژه های مهمّ املایی را از متن درس بیابید و بنویسید.

جواب:  فرزندان حقیقی، مسئول، اطرافیان، صدای رسا، خطاب، واکسینه، از قضا، حاضر، طراوت، ماه صفر، قلک، ذهن، قلم و کاغذ، ظرف‌ها، هیاهوی کلاغ‌ها، فاصله، اسحاق، حکمت، استعداد بی‌نظیر، انیس و مونس، حفظ اشعار و مطالب، قائم مقام، معرفی

2- در هر یک از جمله ‌های زیر، صفت‌ های بیانی را بیابید.

* زنان اندیشمند، در سربلندی ایران عزیز، نقش مؤثر داشته‌اند.

* من آینده‌ای درخشان برای این نوجوان می‌بینم.

* برگ‌های سبز، زیر نور گرم خورشید می‌درخشیدند.

3- کلمات زیر را با صفت‌های بیانی مناسب، گسترش دهید.

نمونه: حرم = حرم مطهّر

مطالب: مطالب خواندنی

کاشف: کاشف توانا

لهجه: لهجه شیرین

دریا: دریای طوفانی

فعالیت های نوشتاری درس 9 فارسی هشتم