جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۱ فارسی هشتم

گام به گام درس یازدهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۱ فارسی هشتم

درس یازدهم :: پرچم داران

جواب خود ارزیابی صفحه 83 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی‌هایی توصیف شده است؟

جواب: سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند، سرزمینی خون دل خورده، سرزمین ستم دیده، سرزمین عزتمند و استوار، سرزمین آسمانی، لحظات تلخ و شیرین دیده و…

2- درباره ارتباط حدیث «حبُ الوطنِ مِنَ الایمان» با محتوای درس، توضیح دهید.

جواب:  حدیث دوست داشتن وطن را از ایمان می‌داند و درس نیز عشق به میهن و علاقه به آن را جز عقیده و باور انسان‌ها می‌داند.

3- به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی چه باید کرد؟

جواب:  باید عاقل بود و عاقلانه اندیشید به نیروهای داخلی اعتماد کرد، از منابع داخلی برای ساختن کشور استفاده کرد.

4.چه کنیم تا ناممان درتاریخ سرزمین عزیزمان جاودان بماند؟

جواب: بیندیشیم بنگریم و خدمتی درحد وطن به هم وطنان عزیزمان کنیم.

جواب گفت و گو صفحه 85 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

گفت و گو کنید درس 11 فارسی هشتم

1- نمونه‌هایی از زیبایی‌ها و جاذبه‌های شهر واستان خود را بیان کنید.

جواب:  برعهده دانش آموز

2- درباره راه‌های حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان، ایران، گفت‌وگو کنید.

جواب:  ایران سرزمین چهار فصل، سرزمین گسترده شده در شرق و غرب و شمال و جنوب با کوه‌های سر به فلک کشیده شده دشت‌های فراخ، کویرهای زیبا، جنگل‌های انبوه، باغ‌های پر میوه، زمین‌های باردار و دریاهای نیلگون است. که گذشته از منابع طبیعی از منابع زیر زمینی عظیمی هم برخوردار است. بر ماست که قدر این منابع را بدانیم و آن را به آیندگانمان منتقل کنیم.

 

جواب فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 85 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- چهار کلمه مهم املایی از متن درس بیابید و برای هر کدام، یک متضاد و یک مترادف بنویسید.

کلمه مترادف متضاد
عظیم بزرگ صغیر
حامیان حمایت کننده دشمنان
رها آزاد اسیر
عزت ارجمندی ذلت

2- جمله‌های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید؛ سپس هسته و نوع وابسته گروه‌های اسمی را مشخص کنید.

جواب:  دشمن (هسته) بی‌رحم (صفت بیانی)، بمب بر مردم (هسته) بی گناه (صفت بیانی)، فرو می‌ریخت.

جواب:  این (صفت اشاره) ملت (هسته) شجاع (صفت بیانی)، در هشت (صفت شمارشی ترتیبی) سال (هسته)، حماسه‌های (هسته) شگفت انگیز (صفت بیانی) آفریدند.

نهاد مفعول متمم فعل
دشمن بی ‌رحم بمب بر مردم بی گناه فرو می ریخت
این ملت شجاع حماسه های شگفت انگیز در هشت سال آفریدند

3- در متن درس، یک تشبیه بیابید و رکن‌های اول و دوم آن را مشخص کنید.

جواب: جوانان سرزنده و پاک آیین میهن اسلامی (مشبه)، همانند (ادات) قلل (مشبه به) استوار و پایدارند (وجه شبه).