جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۳ فارسی هشتم

گام به گام درس سوم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۳ فارسی هشتم

درس 3 :: ارمغان ایران

مشاهده بیشتر معنی درس سوم فارسی هشتم

جواب صفحه 33 فارسی هشتم

1- برترین و گرامی ‌ترین ارمغان «ایران» به دیگر سرزمین ‌ها چیست؟

جواب: اندیشه و طرز تفکر آن ها، خرد و فرهنگ، تاریخ کهن

2- دو تَن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده ‌اند.

جواب:  1.امیر کبیر که برای استقلال کشور تالش فراوانی کرد.

2.شهید مهدی باکری، شهید همت، شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

3.آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد

3- به نظر شما چگونه می ‌توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

جواب:  1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

2.اجرای عملی فرهنگ و ادب فارسی

3.آموزش،یاددهی و یادگیری

 

جواب گفت‌ و گو کنید صفحه 33 فارسی هشتم

1- شعری از فردوسی، درباره عظمت و بزرگی ایران بیابید و در کلاس بخوانید.

جواب:  برای نمونه بیت زیر را می‌توان مثال زد:

هنر نزد ایرانیان است و بس ندادند شیر ژیان را به کس

2– درباره تکرار حرف و نقش آن در بیت زیر، گفت‌وگو کنید.

خیــــزید و خز آرید که هنگام خزان است باد خــــنک از جـــانب خوارزم، وزان است

جواب:  تکرار حرف «خ»

این تکرار یاد آور صدای ریزش و خرد شدن برگ‌ها و همچنین یاد آور صدای خش خش برگ‌ها در فصل پاییز است. این تکرار، موسیقی درونی شعر را می‌سازد و ما را با شاعر هم نوا می‌کند و به دریافت معنی شعر کمک می‌نماید.

جواب فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 34 فارسی هشتم

1- غلط‌ های املایی را در عبارت ‌های زیر بیابید و اصلاح کنید.

الف) ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می‌آورد. جواب:  (خواستگاه: خاستگاه – حتی: حتّی)

ب) فرزندم، تویی که فرّ و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره‌گی خواهی کشاند. جواب:  (فروق: فروغ – خیره گی: خیرگی)

پ) دل از هرگونه آلایش و گمان درباره خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس بگذار. جواب:  (سپاس بگذار: سپاس بگزار)

2- کلمه ‌های جمع را به مفرد و کلمه‌ های مفرد را به جمع تبدیل کنید.

همگان: همه

ارمغان: ارمغان‌ها

رادان: راد

ادب: آداب

3- در متن درس، دو جمله بیابید که در آنها «تکرار حروف» به موسیقی کلام افزوده است.

جواب:  – … آن است که کشور ما همیشه سرزمین سپند، فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.

جواب:  – دشمنی که جز زشتی و پلشتی و کاستی و ناراستی و ددی و بدی نمی‌تواند و نمی‌خواهد دید.

 

4- مفهوم کلّی عبارت زیر را بنویسید.

«تویی که در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران».

جواب:  ایران، ای سرزمین نیاکان و پدرانم تو را به اندازه‌ی کوه‌های سرفراز دماوند و سبلان و سهند تفتان و الوند می‌ستایم و به اندازه چشمه ساران پرشکوهت محبت جاری می‌کنیم. ایران، ای سرزمین بهار جاویدان، هنر و فرهنگ را با تمام وجودم حفظ می‌کنم و به نسل‌های بعدی می‌سپارم.