گام به گام مطالعات پنجم درس پنجم :: جمعیت ایران

جواب فعالیت های درس 5 مطالعات پنجم

گام به گام مطالعات پنجم درس پنجم :: جمعیت ایران

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 5 : جمعیت ایران

فعالیت صفحه 22 مطالعات پنجم
1- جمعیت کلاس شما چند نفر است؟

2- با راهنمایی معلّم، در این باره پرس‌وجو کنید که جمعیت هر کلاس مدرسه و همچنین، جمعیت کلّ مدرسهٔ شما چند نفر است.

3- جمعیت کلاس ششم از جمعیت کلاس شما بیش تر است یا کم‌تر؟

4- اکنون کاربرگه‌ٔ شماره (3) (جمعیت مدرسه ما) را کامل کنید.

5- آیا می‌توانید بگویید جمعیت شهر یا روستای محلّ زندگی شما تقریباً چند نفر است؟
برعهده دانش آموز !!!!

فعالیت صفحه 24 مطالعات پنجم

6- با توجّه به نقشه صفحه روبه‌رو، از ناحیهٔ 2 و 3 چند شهر مثال بزنید.
جواب: ناحیه 2: رشت، ساری، انزلی و… ناحیه 3: ارومیه، همدان، قم، قزوین و …

7- با کمک معلّم، محلّ تقریبی زندگی خود را در روی نقشه با دایره‌ای مشخّص کنید و بگویید جزء کدام نواحی جمعیتی ایران است.

8- هر چه از ناحیهٔ مرکزی ایران به سمت کوهپایه‌های البرز و زاگرس پیش برویم، تعداد شهرها و روستاهای پر جمعیت، بیشتر می‌شود یا کمتر؟ چرا؟
جواب: تعداد شهرها و روستاها زیاد می‌شود چون در این ناحیه آب و هوای مناسبی وجود دارد معادن مختلف وجود دارد و خاک آبرفتی است.

 

 

فعالیت صفحه 26 مطالعات پنجم

فعالیت صفحه 26 مطالعات پنجم

به تصویرهای بالا دقّت کنید و پاسخ دهید.

9- الف) چه عواملی ممکن است موجب شود که مردم یک مکان را ترک کنند و به جای دیگری مهاجرت کنند؟
جواب: خشکسالی، کمبود آب، جنگ، کمبود درآمد، مشکلات سیاسی و اقتصادی و …

ب) چه عواملی باعث می‌شود مردم به یک مکان جذب شوند؟
جواب: کسب درآمد، شغل یا وجود بیمارستان‌های مجهز، فروشگاه‌های بزرگ، دانشگاه

10- اگر جمعیت ناحیه الف نخواهد به ناحیه ب مهاجرت کند، چه کارها و برنامه‌هایی باید اجرا شود تا در همان جا بماند؟ دو پیشنهاد بدهید.
جواب: 1- مشکلاتی که باعث شده افراد به فکر مهاجرت باشند رفع شود.
2- بخش اصلی نیاز آنها در سرزمین خودشان رفع شود که نیازی به مهاجرت نباشد.

11- از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ خود بپرسید آیا متولّد همین مکانی هستند که در آن زندگی می‌کنند، یا به آنجا مهاجرت کرده‌اند. نتیجه را در کلاس به دوستانتان بگویید.