گام به گام مطالعات پنجم درس اول :: من با دیگران ارتباط برقرار میکنم

جواب فعالیت های درس 1 مطالعات پنجم

 

گام به گام مطالعات پنجم درس اول :: من با دیگران ارتباط برقرار میکنم

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 1: من با دیگران ارتباط برقرار میکنم

فعالیت صفحه 3 مطالعات پنجم
1- با راهنمایی معلّم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید، به ترتیب اهمّیت بنویسید. سپس، بگویید چرا هر یک از این روابط برای شما اهمّیت دارد.

جواب: 1- پدر و مادرم 2- خواهر و برادرم 3- اقوام 4- معلم 5- دوستان و همکلاسی‌هایم

این ارتباط برای من مهم است زیرا:
1- احساس تنهایی نمی‌کنم
2- نیازهایم برطرف می‌شوند
3- احساس خود را ابراز می‌کنم
4- چیزهای زیادی می‌آموزم
5- از افکار و نظرات آنها مطلع می‌شوم

فعالیت صفحه 5 مطالعات پنجم
2- با راهنمایی معلّم، یک نفر از دانش‌آموزان موضوعی را انتخاب کند و دربارهٔ آن صحبت کند. سه نفر هم به عنوان شنونده به حرف‌های او گوش دهند.
پس از پایان صحبت‌های او، دانش‌آموزان نظرشان را دربارهٔ این گفت‌وگو بیان کنند.
– آیا گوینده و شنوندگان نکات صحیح گفت‌وگو را رعایت کردند؟ چه نکاتی را؟

3- برای هر یک از موقعیت‌های زیر، جمله‌ای مؤدّبانه و محترمانه بنویسید.

فهیمه روی پیشخوان کتابخانه مجلّه‌ای را می‌بیند. دوست دارد آن را بردارد و ورق بزند. پس به خانم کتابدار می‌گوید:جواب: سلام خانم محترم اجازه است من این مجله را ورق بزنم و نگاهی به آن بیندازم؟

رضا دارد با عمویش صحبت می‌کند. ناگهان تلفن زنگ می‌زند. رضا می‌خواهد به تلفن جواب بدهد. پس به عمویش می‌گوید: جواب: عمو جان خیلی معذرت می‌خواهم تلفن زنگ می‌خورد، جسارتا اجازه هست من بروم سریع تلفن را جواب بدهم و برگردم پیش شما؟

امین در اتوبوس نشسته است که پیرمردی وارد می‌شود. امین از روی صندلی بلند می‌شود و جای خود را به او می‌دهد. پیرمرد از امین تشکّر می‌کند. امین در جواب می‌گوید: جواب: خواهش می‌کنم شما بزرگ‌تر از ما هستین و وظیفه ما است که احترام شما را نگه داریم.

زنگ تفریح است. آزاده در حیاط مدرسه دارد به طرف دوستش می‌دود که ناگهان تنه‌اش به یکی از دانش‌آموزان کلاس دوم برخورد می‌کند. به او می‌گوید: جواب: ببخشید عزیزم، اصلا حواسم نبود، اتفاقی که برایت نیفتاده؟

4- در هر یک از موقعیت‌های زیر، کدام اصل گفت‌وگو رعایت نمی‌شود؟ جای خالی را پر کنید.
حفظ حریم شخصیدقّت و توجّه به سخنان انتخاب زمان مناسب گفت‌وگو قطع نکردن حرف گوینده

* ناهید از موضوعی ناراحت است و با دوستش صحبت می‌کند. دوستش مدام کتاب خود را ورق می‌زند و به آن نگاه می‌کند. جواب: دقت و توجه به سخنان

* پدر مرتضیٰ مشغول تعمیر اتومبیلش است، امّا مرتضیٰ دارد ماجرای بازی فوتبال با بچّه‌ها را برای او تعریف می‌کند. جواب: انتخاب زمان مناسب گفت‌وگو

* معلّم سؤالی طرح کرده و سوسن در حال پاسخ دادن به آن است. یکی از دانش‌آموزان مرتّباً بدون اجازه گرفتن، پاسخ‌های صحیح را بیان می‌کند. جواب: قطع نکردن حرف گوینده

* حسن از هم‌کلاسی ‌اش سؤال می‌کند: آیا پدرت به تو به اندازه برادر بزرگت پول توجیبی می‌دهد؟ جواب: حفظ حریم شخصی

فعالیت صفحه 6 مطالعات پنجم
5- شماره‌گذاری کنید.

فعالیت صفحه 6 مطالعات پنجم

به ترتیب از راست به چپ:
جواب: 1- ترس 2- اخم 3- عصبانیت 4- اندوه 5- خجالت 6- شادی 7- تعجّب

6- آیا شما در ارتباط با دیگران، حریم شخصی آنها را رعایت می‌کنید؟ چگونه؟

جواب: بله، من همیشه راجع به موضوعاتی که مربوط به من نیست از دوستانم سوال نمی‌پرسم و یا به مکالمات تلفنی و صحبت‌های دوستانم یا دیگران بدون اجازه گوش نمی‌دهم.

7- کاربرگهٔ شماره 1 را انجام دهید.
8- فعالیت شماره 1 «به کار ببندیم» را اجرا کنید.