پاسخ فعالیت هدیه ششم درس 14 : راز موفقیت

درس 14 هدیه ششم با جواب : راز موفقیت

پاسخ فعالیت هدیه ششم درس 14 : راز موفقیت

درس 14 : راز موفقیت

برایم بگو صفحه 87 هدیه ششم

فکر می‌کنید کمال چه جمله‌ای را نوشته بود؟
جواب: فکر کنم جمله‌ی «خواستن، توانستن است». را با خط خوش نوشته باشد
یا شعر «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد».

ایستگاه فکر صفحه 87 هدیه ششم

– در هر یک از این چرخدنده‌ها، یکی از گام‌های موفقیت را بنویسید.
جواب: خواستن – ابزار کار – استاد ماهر – نظم – صبر و تلاش

ایستگاه فکر صفحه 87 هدیه ششم

– اگر یکی از چرخدنده‌ها خراب شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
جواب: شخص در رسیدن به هدف با مشکل مواجه خواهد شد.

 کامل کنید صفحه 87 هدیه ششم

شکل زیر، نردبان موفقیت است. به نظر شما کدام‌یک از گام‌های موفقیت از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ آنها را به ترتیب از پایین به بالا بنویسید. سپس درباره‌ی دلیل انتخاب خود با دوستانتان گفت وگو کنید.

کامل کنید صفحه 87 هدیه ششم
جواب: گام اول: اراده‌ی انجام کار
گام دوم: برنامه ریزی منظم و تلاش
گام سوم: آماده کردن ابزار مخصوص
گام چهارم: آموزش مناسب دیدن
گام پنجم: صبر داشتن و از شکست نترسیدن

 

ایستگاه خلاقیت صفحه 88 هدیه ششم

درباره‌ی ویژگی‌های افراد موفق، جمله‌های زیادی گفته شده است. مانند نمونه، شما نیز چند مورد جمع آوری کنید. برخی از آن جملات را با خط زیبا بنویسید و در کلاس نصب کنید.
1. افراد موفق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی را خواهند ساخت.
جواب: 2. شعار افراد موفق  «من می ‌توانم است» است.
3. افراد موفق هیچ گاه ناامید نخواهند شد.

 

بررسی کنید صفحه 89 هدیه ششم

آیا تاکنون تجربه‌ی موفقی داشته‌اید؟
جواب: بله
تجربه‌ی ناموفق چطور؟
جواب: بله
با توجه به نکاتی که در این درس آموختید و راه‌های کسب موفقیت را شناختید، نقاط ضعف و قوت شما در این کارها چه بوده است؟

بررسی کنید صفحه 89 هدیه ششم

 

گفت و گو کنید صفحه 89 هدیه ششم

گاهی به علم یا هنری علاقه داریم؛ ولی بین خود و علاقه‌مان فاصله‌ی زیادی می‌بینیم. چگونه می‌توانیم این فاصله را کم کنیم؟
جواب: با توکل به خدا و با یک اراده‌ی قوی و برنامه ریزی صحیح و همچنین برداشتن گام‌های استوار برای رسیدن به هدفمان و کمک گرفتن از اساتید ماهر می‌توانیم این فاصله را کم کنیم.

 

تحقیق کنید صفحه 89 هدیه ششم

درباره‌ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنید و راز موفقیت او را در کلاس برای دوستانتان بیان کنید.
جواب: دکتر حسابی در سال 1281 در تهران به دنیا آمد. در کودکی در کنار خانواده به بیروت سفر کرد، در سن هفت سالگی در کنار تحصیلات ابتدایی تحت آموزش مادر، تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی را فرا گرفت. قرآن را حفظ کرد و برآن اعتقادی ژرف داشت. در سن هفده سالگی لیسانس ادبیات و نوزده سالگی لیسانس بیولوژی و پس از آن مدرک مهندسی راه و ساختمان را اخذ نمود.
راز موفقیت دکتر حسابی، توکل به خدا، پشتکار و عزم و اراده، حمایت خانواده و استفاده از فرصت‌ های پیش آمده بوده است.