پاسخ فعالیت فارسی ششم درس یازدهم

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس یازدهم

درس یازدهم

درک مطلب صفحه 79 فارسی ششم

1- چرا شهید مانند چراغ خانه است ؟

جواب: زیرا شهید همانند چراغی که خانه را روشن میکند ، در تاریکی روزگار نیز راه درست را به ما نشان میدهد

2- شما هم مانند شاعر، شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید.
جواب: شهید مانند شمعی است که خود می‌ سوزد و راه درست را به ما نشان می‌دهد.

3- چه شباهتی بین شهدا و خورشید وجود دارد؟

جواب: خورشید با نورش همه جا را روشن و گرم میکند و شهید در تاریکی های زمانه راه روشن را به ما نشان میدهد

 

درک و دریافت صفحه 82 فارسی ششم

1- با توجّه به نمودار زیر درباره‌ی عناصر داستانی که خواندید، گفت وگو کنید.

درک و دریافت صفحه 82 فارسی ششم

2- چرا بهمنیار به بوعلی آن پیشنهاد را کرده بود ؟
جواب: زیرا بهمنیار به خاطر استعداد خدادادی و فکر خلاق بو علی سینا دچار شگفتی شده بود و او را سرآمد همه‌ی مردم می‌دانست.

3- بوعلی چگونه بهمنیار را به اشتباهش آگاه کرد؟
جواب: در یکی از شب ‌های سرد زمستان از بهمنیار خواست تا برایش از بیرون آب بیاورد. اما بهمنیار که در جای گرم و راحت خوابیده بود هر بار بهانه می آورد و درخواست استادش را رد می‌کرد. بوعلی سینا با استفاده از این ماجرا به بهمنیار یادآور شد که سخنش حتی در شاگرد قدیمی‌اش نفوذ ندارد اما با آنکه از دوران زندگی پیامبر(ص) زمان بسیاری می‌گذرد، نفوذ گفتار ایشان در دل مؤمناش، آنچنان شدید است که پیروانش در هر شرایط، چه در گرما و سرما و چه در سختی و آسایش، دستور ایشان را از روی علاقه اجرا می‌کنند.