نمونه سوال فصل چهارم ریاضی پنجم (تقارن و چندضلعی)

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی پنجم با جواب

 

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی پنجم (تقارن و چندضلعی)

🔖 فصل چهارم: تقارن و چندضلعی ها

لینک دانلودنمونه سوال تقارن محوری
لینک دانلودنمونه سوال تقارن مرکزی
لینک دانلودنمونه سوال زاویه و نیمساز
لینک دانلودنمونه سوال چند ضلعی ها و مجموعه زاویه