معنی درس سوم عربی هشتم

عربی هشتم درس سوم

معنی درس سوم عربی هشتم

 

جواب صفحه 28 عربی هشتم

جواب صفحه 16 عربی هشتم

مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ
شغل شما در آینده

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جواب: معلم وارد کلاس شد و گفت: «درس امروز در مورد شغل آینده است. چه (کدام) شغلی را دوست داری؟»

صادق: من کشاورزی را دوست دارم. زیرا آن برای پیشرفت کشور کار مهمی است، مهندس کشاورزی خواهم شد.

جواب صفحه 29 عربی هشتم

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جواب: ناصر: من کتاب‌ فروشی را دوست دارم، زیرا کتاب ‌ها گنج هستند. رسول خدا (ص) در مورد آنها فرموده (گفته) است: «کتاب‌ها، باغ‌ های دانشمندان هستند.»

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جواب: قاسم: مخترع خواهم شد و تلفن همراه (موبایل) جدیدی خواهم ساخت.

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جواب: من ورزش را دوست دارم. من بازیکن ممتازی (سرشناسی) در فوتبال هستم.

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جواب: من چشم پزشکی را دوست دارم. برای خدمت به مردم پزشک خواهم شد.

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

 

جواب: دانش ‌آموزان صاحبان شغل ‌ها را ذکر کردند مانند معلم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و غیره.

معلم: هدف شما از انتخاب شغل چیست؟

عارف: خدمت به مردم. زیرا هر یک از ما به دیگران نیاز داریم.

معلم: کدام شغل مهم است؟ (چه شغلی مهم است؟)

حامد : هر شغلی مهم است و کشور به همه شغل‌ها نیاز دارد.

معلم: ما باید به همه شغل‌ها احترام بگذاریم.

رسول خدا (ص) فرموده است: بهترین مردم سودمند ترینشان برای مردم است.

جواب صفحه 31 عربی هشتم

* با توجّه به الگوی خوانده شده ترجمه کنید.
أنَا سَأَعْمَلُ:
جواب: من کار خواهم کرد.

أَنتِ سَوْفَ تَفْحَصینَ الْمَریضَهَ:
جواب: تو (مؤنث) مریض را معاینه خواهی کرد.

أَنتَ سَوفَ تَفْرَحُ:
جواب: تو (مذکر) خوشحال خواهی شد

 

بدانیم صفحه 33 عربی هشتم

1- من نانوا هستم. از ساعت 5 صبح نان می‌پزم.

2- من معلم شیمی هستم. درس را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهم.

3- تو (مذکر) پلیس هستی. امنیت را در کشور حفظ می‌کنی.

4- تو (مؤنث) پزشک هستی. بیماران را با دقت معاینه می‌کنی.