فعالیت درس 10 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس دهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس ۲۰ مطالعات پنجم

درس دهم 

کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

فعالیت صفحه 49 مطالعات پنجم

1ــ متن را بخوانید. فرض کنیدکه این گروه مدیر و معاونانی نداشت؛ در این صورت، چه مشکلاتی پیش می‌آمد؟

عدم برنامه ریزی مناسب ، هرج و مرج و بی نظمی ، گم شدن وسایل ، سروصدا در هنگام خواب ، کثیف شدن محل اقامت و …

فعالیت صفحه 50 مطالعات پنجم

2- میان وظایف اصلی حکومت ‌ها و وظایفی که در نمودار بالا می‌بینید، چه شباهت‌هایی می‌توانید پیدا کنید؟
جواب: ۱) توشتن قوانین و مقررات ۲) انجام امور اجرایی (تامین وسایل رفاه و آرامش) ۳) رسیدگی به اختلافات و شکایت‌ها

 

فعالیت صفحه 53 مطالعات پنجم

3- هم اکنون، رئیس جمهور ما چه کسی است؟ وزیر آموزش و پرورش کیست؟ پرس‌وجو کنید.
جواب: هم اکنون جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم می‌باشد و جناب آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش می‌باشد.

4- در یک روزنامه، خبری درباره مجلس شورای اسلامی یا دولت پیدا کنید. آن را جدا کنید و به کلاس ببرید.

5- با همفکری یکدیگر کاربرگه شماره (9) را در کلاس انجام دهید.

هنوز آماده نشده است !

به کارببندیم صفحه 54 مطالعات پنجم

به کارببندیم صفحه 54 مطالعات پنجم

جواب: 1- الف) بیشترین میزان : حمام با 50 لیتر

کم ترین میزان : آشامیدن ، کولر و دیگر موارد با 5 لیتر

ب) حمام : دوش را در هنگام شستن با صابون و شامپو باز نگذاریم

لباسشویی: هنگامی لباس های کثیف به ظرفیت کامل ماشین رسید از آن استفاده کنید

ظرفشویی : برای استفاده از آن، هنگامی که ظرفیتش کامل شد ، استفاده شود و یا در صورت عدم استفاده از ماشین ، سینک ظرف شویی را پر از آب کنید و شیر را ببندید

جواب: 4- اطلاع رسانی در مورد وضعیت راه ها ، رعایت کامل قوانین راهنمایی و استفاده از زنجیر چرخ در جاده های برفی و  …..