فارسی هفتم درس دوازدهم

جواب درس 12 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس دوازدهم

 

درس 12 فارسی هفتم

 • جانان پدر: عزیزان پدر

 خود ارزیابی صفحه 110 فارسی هفتم

1– معنای «سلمانُ مِنا اهلَ البیت» را بیان کنید.
(یعنی سلمان از حیثِ عقیده و اخلاق و رفتار به اهل بیت پیامبر نزدیک است)

2– چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟
ایرانیان باهوش و لایق با بهره‌گیری از زبان فارسی و به واسطه تبادل فرهنگ با ملل مختلف در رشد و توسعه تمدن اسلامی تاثیر گذار بوده‌اند.

3– به نظر شما چگونه می‌توان به تمدن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟
با تلاش و کوشش در راه کسب علم و حفاظت از فرهنگ ملی و توسعه و معرفی آن به دیگران.

 کار گروهی صفحه 111 فارسی هفتم

1- تصویرهایی از هنرهای اسلامی – ایرانی تهیه کنید و با نمایش آنها در کلاس، درباره آنها توضیح دهید.

هنرهای اسلامی ایرانی شامل انواع متنوعی از هنر همچون معماری، خوشنویسی، نقاشی، سرامیک و … می‌شود. خوشنویسی بارزترین هنر اسلامی است که می‌توان آنرا شاخص‌ترین هنر در پهنه سرزمین‌های اسلامی دانست و آنرا به مثابه زبان هنری مشترک برای تمامی مسلمانان تلقی  کرد.

2- درباره زندگی و شخصیت یکی از بزرگان ایران که در پرتو تمدن اسلام، به زبان و ادبیات فارسی خدمت کرده است، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.
آیت الله کاشانی در 1261 در تهران به دنیا آمد. در شانزده سالگی راهی نجف شد. در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت. پس از جنگ جهانی اول و اشغال عراق توسط انگلیس همگام با علمای مبارز به جهاد با انگلیس پرداخت که دستگیر و تبعید شد. هنگامی که او در ایران حضور داشت، نهضت ملی شدن نفت شروع شد. او با رهبری نیروهای مذهبی و به حمایت از مصدق پرداخت و نقش مؤثری در ملی شدن نفت داشت.

 دانش زبانی و ادبی درس 12 فارسی هفتم

ضمیر 

ضمیر واژه ای است که معمولاً به جای اسم می نشیند.

ضمیر ها یاگسسته (جدا ) هستند یا پیوسته (چسبیده به کلمه قبلی )

ضمیر های گسسته  : من ، تو ، او ، ما ، شما ، ایشان

ضمیر های پیوسته  : -َ م –َ ت  –َ ش –ِ مان –ِ تان –ِ شان

اسمی که ضمیر به جای آن آمده است ، مرجع آن ضمیر است ؛ مثال:مریم دانش آموز پرتلاشی است ، دوستانش  آیندۀ خوبی را برای او پیش بینی می کنند.

در مثال بالا دو ضمیر «  َش » و « او » به جای مریم نشسته اند ، پس مریم مرجع هر دو آن هاست.

 نوشتن صفحه 112 فارسی هفتم

1– معنی واژه‌های زیر را بنویسید.
ذوق:قریحه، استعداد

ادیب: سخندان، دانشمند

استعداد: توانایی

مظاهر: نشانه‌ها

2– برای هریک از واژه‌های زیر دو هم خانواده بنویسید.
اخلاص:
خالص، خلوص
قبول:
قابل، مقبل
حافظ:
محفوظ، حفاظ
تمدن:
مدنیت، مدینه

3– ده کلمه مهم املایی از درس پیدا کنید و بنویسید.

 • متعلّق
 • عظیم
 • همدوش
 • مشعل‌دار
 • حاصل
 • لیاقت
 • استعداد
 • ذوق
 • مظاهر
 • اختصاص
 • شکوهمند
 • مقتدا
 • صمیمیت
 • اخلاص

4– در جمله‌های زیر، ضمیرهای پیوسته و گسسته را مشخص کنید.
– شهید رجایی به همراهانش گفت: من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته‌ام.
گسسته: من / پیوسته: ـَ ش در همراهانش
– مصطفیٰ دست‌هایش را داخل جیبش فرو برد.
گسسته: او / پیوسته: ـَ ش در دست‌هایش
– ما همه مشتاقیم تا ترجمه‌تان را بخوانیم.
گسسته: ما / پیوسته: -ِ تان در ترجمه‌تان

 

 

 معنی کلمات درس دوازدهم

اسوه: نمونه، الگو

سیما: چهره

دادخواهی: گرفتن حق، عدالت خواهی

عالمیان: جهانیان

محزون: غمگین

تجمل: زیبایی ظاهری زندگی

عطوفت و رافت: مهربانی

حد لزوم: اندازه ی ضرورت و نیاز

بانگ: صدا

برمی خاست: بلند می شد

حریم: مرز

جمال: زیبایی

گشاده رو: خندان، خوش رو

مدارا: گذشت

ظلال: ج ظل: سایه، سایه ها

معنی کلمات حکایت چشمه ی زاینده

حکیم: دانشمند

چشمه ی زاینده: چشمه ی جوشان لقمه چیدن: کنایه از گدایی کردن