سوالات پیام های آسمانی هفتم درس هفتم

سوال و جواب درس هفت پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس هفتم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 7 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس سوم پیام هفتم برترین بانو میباشد.

1 .در زمان پیامبر جاهالن داشتن چه چیزی را ننگ و عار می دانستند؟
پاسخ» داشتن فرزند دختر

2 .از نظر پیامبر داشتن دختر نه تنها ننگ نبود بلکه موجب برکت و شادمانی زندگی بود.

3 .تحمل و رنج ها و سختی های دوران زندگی حضرت فاطمه نه تنها موجب نا امیدیش نشد بلکه او را مقاوم تر و استوار تر ساخت.

4 .پیامبر اکرم در مورد سرور زنان عالم چه می فرماید؟
پاسخ» فاطمه سرور زنان و اولین و آخرین و بر ترین بانوی جهان است.

5 .به نظر شما منظور از جمله ی » فاطمه سرور زنان واولین و آخرین و برترین بانوی جهان است « چیست؟
پاسخ» این است که در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده کسی بهتر و والا مقام تر از ایشان نیست . و با الگوی گرفتن از ایشان می توانیم خود را در حد توان به
شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان نزدیک تر کنیم.

6 .ویژگی های حضرت فاطمه را بنویسید؟
پاسخ» 1.حیا و عفت 2.حضور در اجتماع 3.علاقه شدید به پیامبر 4.ساده زیستی 5.ایثار و بخشندگی 6.اهمیت دادن به خانواده و خانه داری .

7 .پیامبر بعد از ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه به آنان در مورد تقسیم کارها چه سفارشی کرد؟
پاسخ» علی جان بهتر است شما کارهای بیرون خانه را به عهده بگیری و دخترم فاطمه کارهای داخل خانه را.

8 .وقتی تقسیم کار بین حضرت علی و فاطمه توسط پیامبر انجام شد حضرت فاطمه خشنودی خود را چگونه اعلام کردند؟
پاسخ» خدا می داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا، مرا از روبرو شدن با مردان نا محرم بی نیاز ساخت .

9 .حضرت فاطمه چگونه علاقه خود را به پیامبر نشان می دادند؟
پاسخ» هرگاه غذایی تهیه می کرد او را دعوت می کرد و نسبت به ایشان همچون مادر مهربان بود، در جنگ های سخت، با به خطر انداختن جان خود در میدان نبرد زخم های پیامبر را مداوا می کرد.

11.در لحظات پایانی عمر پیامبر ، پیامبر با دیدن بی تابی دخترش به او چه فرمود؟
پاسخ» پیامبر مژده داد که دخترم ! تو اولین کسی هستی که بعد از من، به من ملحق می شوی.

11.پیامبر )ص( درباره دوست داشتن حضرت فاطمه چه فرموده است؟
پاسخ» خداوند فاطمه را دوست دارد و دوست داران فاطمه را نیز دوست دارد.

12.پیامبر چگونه با حضرت فاطمه زهرا رفتار می کردند؟
پاسخ» پیامبر نیز به ایشان می گذاشت و او را از جان و دل دوست می داشت هنگام مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد حضرت فاطمه بود و هنگام بازگشت از مسافرت نیز اولین کسی را که دیدار می کرد فاطمه بود.

13.پیامبر با بوسه بر دستان حضرت فاطمه درباره او چه می فرمود؟
پاسخ» فاطمه مایه شادمانی قلب من است.

14.حضرت فاطمه در منزل چه کارهایی می کردند و از چه چیزی غافل نبود؟
پاسخ» کار در منزل را عیب نمی دانست، گندم را با دستانش آرد می کرد و نان می پخت و گاه سختی کارهایش به حدی بود که دستانش تاول می زد، با وجود همه کارها و گرفتاری ها از عبادت خدا غافل نمی شد، به
ترتیبت فرزندانش توجه خاصی داشت.

15.حضرت فاطمه در مورد نگرانی خود از سفر آخرت به پدر بزرگوارش چه فرمود؟
پاسخ» سوگند به خدا که اندو هم شدت می یابد آن گاه که می اندیشم من برای سفر طولانی آخرت چه آماده کرده ام.

16.سلمان فارسی در مورد ساده زیستی دختر پیامبر چه می گفت؟
پاسخ» شگفتا، دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طلا می نشینند و پارچه های زربافت بر تن می کنند اما دختر رسول خدا نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر

17.چند مورد از ساده زیستی دختر پیامبر را بیان کنید؟
پاسخ» در خانه ای اجاره ای زندگی می کردند، خانه ای با فرش حصیری داشتند که حصیر نیمی از اتاق را پوشانده بود و نیم دیگر با شن نرم، لباس های فاخر و گران قیمت نمی پوشید.

18.حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟
پاسخ» در دوری از مردان نامحرم

19.حضرت فاطمه در چه مواقعی به میان مردم می آمد؟
پاسخ» هرگاه حق به خطر می افتاد با حفظ حیا و قار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد می کرد.

21.نمونه هایی از حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بیان کنید؟
پاسخ» سخنان و خطبه های آن حضرت در مسجد مدینه، ایشان به هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای رزمندگان می فرستاد و هرگاه نیاز بود در جبهه به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان مشغول می شد.. معارف و احکام دیم را به زنان می آموخت و به پرسش های آنان پاسخ می داد و خسته نمی شد.