سوالات هدیه های آسمان سوم درس پنجم

سوالات درس 5 هدیه های اسمانی سوم ابتدایی با جواب

سوالات هدیه های آسمان سوم درس پنجم

در این مطلب نیز برای شما سوالات درس پنجم هدیه های آسمانی سوم ابتدایی را می خواهیم قرار دهیم. شما میتوانید در زیر سوالات درس پنجم هدیه های آسمانی روز دهم را مشاهده نمایید.

سوالات هدیه های آسمان سوم درس پنجم

-1در روز دهم ماه محرم چه اتفاقی افتاده است ؟
پاسخ: در این روز امام حسین (ع) و یارانش شجاعانه از اسالم دفاع کردند و به دست مردم نادان و ستمگر به شهادت رسیدند.

-2چرا امام حسین (ع) در میدان جنگ نماز جماعت خواند؟
پاسخ: به دلیل این که اهمیت نماز و دلیل قیام خود را به مسلمانان نشان دهد.

-3چرا هر سال برای امام حسین (ع) عزاداری می کنیم ؟
برای این که یاد او و یاران فداکارش را زنده نگه داریم.

-4عزاداران امام حسین (ع) ظهر عاشورا با شنیدن صدای اله اکبر چه می کنند؟
پاسخ: آماده ی اقامه ی نماز می شوند و نماز ظهر را به شکوه و عظمت برگزار می کنند.

-5ماه محرّم چگونه ماهی است ؟
پاسخ: ماه درس گرفتن از امام حسین (ع) یاران و خانواده ی او است.

-6نام یکی از فرزندان امام حسن (ع) که در روز عاشورا به شهادت رسید چه بود؟
پاسخ: حضرت قاسم (ع)

-7وقتی آب می نوشم چه می گویم ؟
پاسخ: به یاد تشنگان کربلا سالم بر حسین علیه السلام

-8اگر در کربلا بودم : همراه با یاران امام حسین (ع) بر علیه ظلم و ستم مبارزه می کردم برای رفع تشنگی کودکان امام حسین (ع) تالش می کردم. ما با انجام داده چه کارهایی می توانیم پیرو امام حسین علیه السلام باشیم ؟
پاسخ: با کمک به نیاز مندان ،خواندن نماز، مبارزه با ستمگران، دفاع از مظلومان ، و دعوت دیگران به کارهای خوب