سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس هفدهم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس اینها و آنها

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس هفدهم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 17 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس هفده : اینها و آنها

درس 17
1 -بهشتیان چه خصوصیاتی دارند ؟
پاسخ» خوشحال هستند و چهره آن ها از نشاط و سرور می درخشد خدمتکاران هر آن چه اراده می کنند غذا و میوه برایشان فراهم می کنند

2 -بهشت چطور جایی است ؟
پاسخ» قصرها و باغ های چشم نواز و خیره کننده که در آن ها نهرهایی از آب زالل و شیر و بهترین عسل جاری است . صدای دلنشین پرنده ها و جویبار و عطر گل های رنگارنگ همه جا را پر کرده است فرشتگان به آن ها احترام می گذارند

3 -دوزخیان چه خصوصیاتی دارند ؟
پاسخ» پژمرده و افسرده اند و چهره هایشان غمگین و غبار آلود است . حسرت زده و پشیمان و با خشم و عصبانیت به هم نگاه می کنند و به هم بد می گویند

4 -دوزخ چطور جایی است ؟
پاسخ» صدا و فریادهای وحشتناک به گوش می رسد و عذاب سوزان و دردناک برای آن ها فراهم شده است .
نه آبی و نه غذایی که از تشنگی و گرسنگی نجاتشان دهد و روزی هزاران بار آرزوی مرگ می کنند

5 -فاصله گرفتن از چه چیزهایی باعث می شود به دوزخ بروند ؟
پاسخ» فاصله گرفتن از دستورهای خدا و نماز و عبادت
فاصله گرفتن از سفارش های پیامبر و کتاب آسمانی
ستم به دیگران و پایمال کردن حق مردم و فکر نکردن به نیازمندان

6 -آیه ان یوم الفصل کان میقاتا چه مفهومی دارد ؟
پاسخ» روز جدایی نیکوکاران و بدکاران میعاد همگان است

7 -دو آیه مربوط به خوشی های بهشتیان بنویسید .
پاسخ» نعمت ها و لذت هایشان هیچ کاه به پایان نمی رسد هرآنچه دلشان می خواهد برایشان فراهم می شود

8 -دو آیه مربوط به سختی های جهنمیان بنویسید .

پاسخ» هیچ راه فراری ندارند و از آبی بد بو می نوشند و سیراب نمی شوند

9 -معنای روز فصل چیست ؟
پاسخ» روز قیامت که روز جدایی نیکوکاران و بدکاران است

10 -ضرب المثل هرچه کنی به خود کنی چه مفهومی دارد ؟
پاسخ» نتیجه تمام اعمال ما چه خوب و چه بد به خودمان برمی گردد و در حقیقت ما با اعمال خودمان بهشت و جهنم را می سازیم