سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس نهم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس یک جهان جشن!‌

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس نهم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 9 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس نهم: یک جهان جشن!‌

درس 9
1 -روز عید غدیر چه روزی بود ؟
جواب: سال دهم هجری ماه ذی الحجه روز هجدهم ماه

2 -روز عید غدیر چه اتفاقی افتاد ؟
جواب: در مسیر بازگشت پیامبر از مراسم آخرین حج (حجه الوداع) در روز هجدهم ذی الحجه سال دهم هجری جبرئیل امین به فرمان خدا وند به سوی پیامبر آمد به او گفت که فرمان خداوند را به مردم ابلاغ کند

3 -آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته به چه معناست ؟
جواب: ای رسول خدا آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است برای مردم بیان کن که اگر بیان نکنی رسالت خود را انجام نداده ای

4 -پیامبر برای رساندن فرمان خدا در منطقه غدیر خم به همه فرمان توقف داد و فرمود : آن ها که جلوتر رفته اند بازگردند و صبر کردند تا آنها که هنوز نرسیدند برسند و پس از برگزاری نماز جماعت ظهر پیامبر بر روی منبری از جهاز شتران شروع به سخنرانی کردند.

5 -از ویژگی های حضرت علی به چه مورد اشاره کنید ؟
جواب: خانه ی کعبه در برابر مادرش شکافته شد و او د رکعبه به دنیا آمد همراه پیامبر در بالای کوه نور غار حرا مشغول عبادت بود تنها مردی بود که کنار کعبه در سن نوجوانی پشت سر پیامبر نماز می خواند روز فتح مکه روی دوش پیامبر رفت و بت ها را از بالای کعبه به زمین انداخت

6 -پیامبر در روز عید غدیر به فرمان خدا چه کرد و چه فرمود ؟
جواب: دست حضرت علی را در دست گرفت و فرمود من کنت مواله فهذا علی مواله هرکسی من موال و سرپرست او هستم . این علی رهبر و سرپرست اوست

7 -پیامبر در روز عید غدیر بعد از رساندن پیام خدا چه دعایی کرد ؟
جواب: پروردگارا با دوستان علی دوست باش و با دشمنان او دشمنی کن . پروردگارا یاران علی را یاری کن و بدخواهان او را خوار گردان

8 -مردم در روز عید غدیر بعد از سخنان پیامبر چه کردند ؟
جواب: دسته دسته جلو آمدند و با جانشین پیامبر ) حضرت علی ( بیعت کردند

9 -بعد از اعلام فرمان خداوند و بیعت مردم جبرائیل چه آیه ای هدیه آورد ؟
جواب: سوره مائده آیه 3 – امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم و اسالم را به عنوان آیین جاویدان شما پسندیدم

10 -چرا لازم بود پیامبر اسالم برای خود جانشینی انتخاب کند ؟
جواب: باید فردی شایسته که به دستورات و کارهای پیامبر آشنا بود انتخاب می شد تا دین بدون سرپرست نباشد و ایشان به جای پیامبر کارها و دستورات و احکام اسالم را اجرا می کردند

11 –وانذرعشیرتک الاقربین چه ارتباطی با جانشینی حضرت علی دارد ؟
جواب: نشان می دهد در گذشته و نوجوانی حضرت علی نیز جانشینی ایشان مطرح شده است

12 -در آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی خداوند در روز عید غدیر چه چیزی را تمام کرده است ؟
جواب: امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم

13 -با توجه به معنی آیه و یطمعون الطعام علی حبه ی مسکینا و یتیما و اسیرا این آیه مربوط به کیست ؟
جواب: غذای خود را با اینکه به آن نیاز داشتند به فقیر و یتیم می بخشیدند – مربوط به حضرت علی و خانواده ایشان

14 -آیه سرپرست شما تنها خداست و پیامبر او و مومنانی که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع به نیازمندان می بخشند مربوط به کدام داستان است ؟
جواب: داستان بخشش حضرت علی به فقیر در حال رکوع نماز