سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس دوازدهم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس خورشید پشت ابر

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس دوازدهم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 12 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس دوازدهم : خورشید پشت ابر

 

1 -نام پدر امام زمان چه بود ؟
پاسخ: امام حسن عسکری

2 -در زمان تولد امام زمان خلیفه عباسی به سربازانش چه دستوری داده بود ؟
پاسخ: یک لحظه هم از خانه امام حسن بن علی عسکری چشم برندارید و همین که زنی باردار یا زنی را با نوزاد شیرخوار دیدید دستگیر کنید و به دربار بیاورید

3 -حکیمه خاتون که بود ؟
پاسخ: عمه امام حسن عسکری بود که زنی دانا و بزرگوار دختر امام جواد بود

4 -نام مادر امام زمان نرجس بود

5 -امام حسن عسکری در زمان تولد امام زمان به حکیمه خان چه فرموده بودند ؟
پاسخ: عمه جان به خانه ما بیا و در کنار نرجس خاتون بمان زیرا امشب جانشین من به دنیا خواهد آمد و خدا تو را با دیدن او شاد خواهد کرد

6 -چرا وحشت و نگرانی در زمان میلاد امام زمان بر سر خلفای عباسی سایه افکنده بود ؟
پاسخ: زیرا می دانستند روزی فرزندی از نسل پیامبر به دنیا خواهد آمد که امید مظلومان است و دشمن ظالمان پس همیشه خانه ی امام را زیر نظر داشتند

7 -خلیفه عباسی نمی دانست خدایی که موسی را از دست فرعون نجات داد فرزند امام حسن عسکری را نیز از آسیب خلیفه در امان نگه می دارد

8 -محل تولد امام زمان کجا بود ؟
پاسخ: سامرا – 15 شعبان

9 -حضرت مهدی در چه سالی به دنیا آمد ؟
پاسخ: 255 هجری

10-امام زمان چهاردهمین امام معصوم و آخرین جانشین پیامبر خداست

11 -پیامبر درباره امام زمان چه می فرماید ؟
پاسخ: مهدی از خاندان من و از اهل بیت من است . او شبیه ترین مردم به من است از جهت گفتار و رفتار و رخسار

12-مشهورترین لقب امام زمان چه بود ؟
پاسخ: مهدی و منصور و لی عصر از القاب امام زمان است مشهور ترین لقب او قائم است

13-قائم به چه معناست ؟
پاسخ: به معنی قیام کننده و حضرت مهدی بزرگترین قیام را در دنیا انجام خواهد داد

14-پیامبر خدا درباره ظهور حضرت مهدی چه مژده ای می دهد ؟
پاسخ: او روزی ظهور می کند و دنیا را پر از عدالت خواهد کرد درحالی که ظلم و ستم آن را فرا گرفته است

15-پیامبر درباره بهره مندی مردم از امام در زمان غیبت چه می فرمایند ؟
پاسخ: مردم هنگام غیبت او از هدایتش بهره می برند همانگونه که از خورشید پشت ابر بهره می برند

16-معصوم یعنی چه ؟
پاسخ: کسی که هیچ گاه گناه نمی کند پیامبر و حضرت زهرا و 12 امام

17 -جمله عج اهلل فرجه شریف به چه معناست ؟
پاسخ: جمله ای است مانند دعا که از خدا می خواهیم امام زمان زودتر ظهور کند

18 -چه شباهتی میان امام زمان و خورشید پشت ابر می بینید ؟
پاسخ: امام زمان بالاخره یک روز ظهور خواهد کرد مانند خورشید بالاخره از پشت ابر بیرون می آید هرچند امام را مردم نمی بیند اما از آثار ایشان بهره مند شده و هدایت می شوند مانند خورشید پشت ابر که دیده نمی شود ولی از فواید آن بهره می برند امام دنیا را پر از عدل و داد می کند مانند خورشید که دنیا را روشن و پر از گرمی می کند

19 -تولد مخفیانه امام مهدی به حضرت موسی و عمر طولانی ایشان به حضرت نوح و چهره و رفتار ایشان به پیامبر شباهت دارد