سوالات مطالعات چهارم درس پنجم

سوال و جواب درس 5 مطالعات کلاس چهارم

سوالات مطالعات چهارم درس پنجم

در این قسمت نیز سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی را آماده کرده ایم. این سوال های درس 5 مطالعات چهارم دارای جواب میباشد.

سوالات مطالعات چهارم درس پنجم

 

 

مطالعات اجتماعی – درس 5

1-شهر و روستا چه تفاوت های با هم دارند؟
پاسخ: شهر بسیار بزرگ تر از روستا است و علاوه بر خانه ، ادارات و کارخانه ها و… وجود دارد – سر و صدا در شهر زیاد است – اداره شهر به عهده شهرداری+ ها است در روستا اکثر مردم یکدیگر را می شناسند و با هم فامیل هستند – جمعیت روستا از شهر کمتر است – آب و هوای پاکیزه ای دارد – روستا کوچکتر از شهر است – اداره روستا به عهده شورای اسالمی روستا است – شغل روستاییان کشاورزی ، باغداری و دامداری+ است .

2 -زندگی روستایی و عشایر چه تفاوتی با هم دارند ؟
پاسخ: شغل اصلی روستاییان کشاورزی است و محصولات روستاییان محصولات کشاورزی و لبنی ، قالی بافی و گلیم بافی است و در خانه های خود کنار مزرعه زندگی می کنند شغل اصلی عشایر دامداری+ است و برای چرخاندن دام ها کوچ می کنند و در چادر زندگی می کنند

3 -شهرهای بزرگ چه شهرهایی هستند ؟
پاسخ: شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند و از امکانات بیشتری مانند دانشگاه ، سینما ، بیمارستان ، تل و… برخوردار هستند.

4 -استان چیست ؟
پاسخ: برای اداره ی بهتر کشورها را به قسمت های بزرگی تقسیم می کنند که به هریک از این قسمت ها استان می گویند.

5 -مرکز استان چگونه شهری است ؟
پاسخ: معمولا بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر هر استان مرکز آن استان است که با انواع راه ها به شهرهای دور و نزدیک آن استان مربوط می شود.

6-استان های کنار دریای خزر را نام ببرید؟
پاسخ: گیلان ، مازندران ، گلستان

7 -دریاهای ایران را نام ببرید؟
پاسخ: در شمال دریای خزر ، در جنوب دریای عمان و خلیج فارس

8 -سه مورد از شهرهای پرجمعیت ایران را نام ببرید؟
پاسخ: اهواز ، تهران ، اصفهان

9 -کار بیشتر روستاییان چیست ؟
پاسخ: کشاورزی و باغداری

10 -بعضی از روستاییان علاوه بر کشاورزی به چه کاری مشغولند ؟
پاسخ: بعضی از روستاییان علاوه بر کشاورزی به دام پروری و تولید صنایع دستی مانند قالی بافی و جاجیم بافی مشغولند

11 -روستاییان چگونه غذای خود و سایر مردم را فراهم می کنند ؟
پاسخ: با تولید محصولات کشاورزی

12 -چرا بیشتر مردم روستا همدیگر را می شناسند و با هم خویشاوندند؟
پاسخ: روستا از شهر کوچکتر و کم جمعیت تر است به همین دلیل بیشتر مردم روستا همدیگر را می شناسند

13 -اداره+ هر روستا به عهده کیست؟
پاسخ: شورای اسالمی روستا

14 -مردم روستا خانه های خود را کجا می سازند؟
پاسخ: در کنار مزرعه و باغ ها می سازند و از هوای تمیز و سالم استفاده می کنند

15 -در شهر چه فعالیتی انجام نمی شود؟
پاسخ: کشاورزی

16 -بیشتر شهرنشینان کجا کار می کنند ؟
پاسخ: کارخانه ، مغازه ها و اداره ها و…

17 -معمولا در مرکز شهر و خارج شهر چه قرار دارد؟
پاسخ: خارج شهر : کارخانه ها و کارگاهها مرکز شهر : اداره ، فروشگاهها ، بیمارستانها و دانشگاه ها

18 -شهرها نسبت به روستا چه ویژگی دارند ؟
پاسخ: بزرگتر و پرجمعیت تر از روستا هستند

19 -اداره+ شهر ها به عهده کیست ؟
پاسخ: شهرداری

20 -یکی از وظایف شهرداری ها چیست ؟
پاسخ: زیبا نگه داشتن شهر و حفظ پاکیزگی شهر

21 -شغل اصلی عشایر چیست ؟
پاسخ: دام پروری

22 -چرا عشایر کوچ می کنند؟
پاسخ: بر چرخاندن دام ها از جایی به جای دیگر کوچ می کنند

23 -از ویژگی های عشایر توضیح دهید ؟
پاسخ: جای دیگر کوچ می کنند – در چادر زندگی می کنند – معمولا با هم شغل اصلی آن ها دام پروری است – برای چرخاندن دام ها از جایی ب خویشاوندند – گوشت ، لبنیات ، گلیم و جاجیم از محصولات عشایر است

24 -از تولید عشایر مثال بزنید؟
پاسخ: گوشت ، لبنیات ، گلیم و جاجیم از محصولات عشایر است

25 -مرکز استان ها حفظ شود .

مرکز استان های ایران

 

 

 

بعدی» درس ششم مطالعات چهارم
پیشین« درس چهارم مطالعات چهارم