سوالات مطالعات چهارم درس ششم

سوال و جواب درس 6 مطالعات هارم

سوالات مطالعات چهارم درس ششم

در این قسمت نیز برای شما عزیزان کلاس چهارم قصد داریم تا برای شما سوالات درس 6 مطالعات اجتماعی چهارم را به صورت کامل قرار دهیم . شما میتوانید سوالات این درس را در زیر مشاهده نمایید.

سوالات مطالعات چهارم درس ششم

مطالعات اجتماعی – درس 6

1- منظور از شمال و جنوب چیست ؟
پاسخ: اگر در یک صبح آفتابی در حیاط مدرسه یا خانه طوری بایستیم که دست راست ما به طرف خورشید (مشرق) باشد و دست چپ ما به طرف مغرب ، روبروی ما شمال و پشت سرمان جنوب است.

2- کره زمین را تعریف کنید ؟
پاسخ:زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم و شهرها و کشورها روی آن قرار دارند کره ی بسیار بزرگی است که به آن کره زمین می گویند

3- بالاترین نقطه روی کره زمین چه نام دارد؟

پاسخ: قطب شمال

4- قطب جنوب را تعریف کنید ؟
پاسخ:به پایین ترین نقطه زمین که رو به روی قطب شمال قرار دارد ، قطب جنوب گفته می شود.

5- قطب نما چیست ؟
پاسخ:وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهند و یک عقربه مغناطیسی (آهن ربایی ) دارد که نوک رنگی آن همیشه در جهت شمال قرار می گیرد.

6- جهت های اصلی را نام ببرید ؟
پاسخ:شمال ، جنوب ، شرق ، غرب

7- جهت های فرعی را نام ببرید ؟
پاسخ:شمال شرقی ، شمال غربی ، جنوب شرقی ، جنوب غربی

8- منظور از جهت های فرعی چیست ؟
پاسخ:یعنی مکان ها به طور دقیق در جهت های اصلی قرار نگرفته اند و ممکن است بین دو جهت اصلی شمال و جنوب یا شرق و غرب قرار بگیرند که به این جهت ها ، جهت های فرعی می گویند.

9- کدام جهت فرعی بین شمال و غرب قرار دارد؟
پاسخ:شمال غربی

10- کدام جهت فرعی بین جنوب و شرق قرار دارد؟
پاسخ:جنوب شرقی

 

 

بعدی» درس هفتم مطالعات چهارم
پیشین« درس پنجم مطالعات چهارم