سوالات مطالعات چهارم درس سوم

سوال و جواب درس 3 مطالعات چهارم ابتدایی

سوالات مطالعات چهارم درس سوم

سوالات درس سوم مطالعات چهارم

سوال 1 )امکانات عمومی یعنی چه ؟
جواب1)در هر محله امکاناتی برای استفاده و رفع نیازهای همه  مردم ساخته شده است که امکانات عمومی نامیده می شود مثل ایستگاه اتوبوس،پارک ها،تلفن عمومی،عابر کارت ها و…

سوال2)چگونه می توانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده و نگه داری کنیم؟
جواب2)در موقع نیاز از آن ها استفاده کنیم،آن ها را خراب نکنیم،از آن ها برای شوخی استاده نکنیم و…

سوال3)چگونه می توانیم درست و عاقلانه خرید کنیم؟
جواب3)ابتدا خوب فکر کنیم و سپس برنامه ریزی نماییم و بودجه خود،یعنی درآمد و هزینه و پس انداز خود را در نظر گرفته و بعداز جمع آوری اطلاعات کامل و کافی در مورد انواع و مزایا معایب جنس موردنظرمان، متناسب با توان مالی و نیازمان خرید کنیم.

سوال4)درآمد یعنی چه؟
جواب4)درآمد یعنی پولی که از راه کار کردن به دست می آید.

سوال5)هزینه یعنی چه؟
جواب5)هزینه یعنی پولی که خرج می کنیم.

سوال6)پس انداز یعنی چه؟
جواب6)پس انداز یعنی پولی که ذخیره می کنیم.

سوال7)جدول بودجه چیست؟
جواب7)به جدولی که در آن درآمد و هزینه و پس انداز نشان داده شده باشد جدول بودجه می گویند.

 

 

بعدی» درس چهارم مطالعات چهارم
پیشین« درس دوم مطالعات چهارم