سوالات مطالعات ششم درس 21

سوالات درس بیست و یکم مطالعات ششم با جواب

 

سوالات مطالعات ششم درس 21

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس بیست و یکم

درس 21 استعمار چیست ؟

1 در چهار قرن پیش اروپائیان از چه طریقی و کدام محصولات را از مسلمانان خریداری می کردند ؟
جواب از طریق دریای مدیترانه و شمال آفریقا ، محصولاتی نظیر شکر ، قهوه ، کاغذ ، قطب نما ، داروی گیاهی و ادویه را از مسلمانان خریداری می کردند.

2- علوم و فنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال یافت ؟
جواب در حدود چهار قرن پیش در رفت و آمد های تجاری ، علوم و فنون مسلمانان مورد توجّه اروپاییان قرار گرفت . آن ها کتاب های پزشکی جهان اسلام و بسیاری کتابهای دیگر علوم اسلامی را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استفاده کنند.

3- دو نمونه از اختراعات دوره ی تحوّلات علمی و هنری در اروپا را نام برده و مخترعان آن ها را ذکر کنید.
جواب دستگاه چاپ به وسیله گوتنبرگ و تلسکوپ به وسیله گالیله اختراع شد.

4- دو علم جغرافیا و ستاره شناسی ( نجوم ) چه کمکی به اروپاییان نمود ؟
جواب این دو علم به شناخت سرزمین ها و راههای دریایی و تجارت کمک کرد.

5- اروپائیان با استفاده از کدام پیشرفت های مسلمانان در علوم و فنون توانستند کشتی های محکم تر ساخته و در دریانوردی مهارت پیدا کنند؟
جواب در آن زمان اروپائیان با استفاده از نقشه هایی که جغرافی دانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند ، قطب نما و شیوه های کشتی سازی آن ها ، به این پیشرفت ها دست یافتند.

6- اروپائیان با پیشرفت در دریانوردی و کشتی سازی به چه فکری افتادند ؟
جواب به فکر افتادند که سرزمین های جدیدی را کشف کنند.

7- مردم کدام کشورهای اروپایی پیشگامان کشف سرزمین های جدید بودند و در این زمینه چه کارهایی انجام دادند ؟
جواب پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند و توانستند در ط سال ها با کشتی هی متعدّد قارّه ی آفریقا را دور بزنند ، بهش شرق آسیا بروند و بعد قارّه های آمریکا را نیز کشف کنند.

8- پس از کشف سرزمین های جدید به وسیله ی دریانوردان اروپایی ، چه اتفاقاتی در این سرزمین های رخ می داد ؟
جواب با کشف این سرزمین ها راه برای هجوم دولت های قدرتمند اروپایی باز می شد و آن ها این سرزمین ها را میان خود تقسیم می کردند ، ساکنان بومی آن هار می کشتند یا به صورت برده در می آوردند و منابع و ثروت های آن ها را غارت می کردند.

9- استعمار چیست ؟
جواب کلمه استعمار به معنی آباد کردن است. اما اگر کشوری به بهانه ی آباد کردن در کشورهای دیگر دخالت و نفوذ کند تا منابع و ثروت آن کشور را غارت کند ، به آن استعمار می گویند.

10- به چه کشورهایی مستعمره می گویند ؟
جواب به سرزمین هایی که استقلال سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند ، مستعمره می گویند.

11- دو راه نفوذ استعمار گران در کشورهای دیگر را توضیح دهید.
جواب آن ها گاهی به سرزمین های دیگر حمله نظامی کرده و آن ها را اشغال کرده و منابع این کشورها را غارت کرده اند . گاهی نیز سعی کرده اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آن ها برقرار کنند که به نفع خودشان باشد.

12- حدود چهار قرن پیش … تجارت ( دادو ستد ) … مسلمانان گسترش یافته بود.

13- رونق … تجارت … موجب رشد شهرها و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها را تغییر داد.

14- علومی که در دوره ی تحوّلات علمی بسیار مورد علاقه اروپاییان قرار گرفت … جغرافیا … و … ستاره شناسی ( نجوم) … بود.

15- هدف اصلی استعمار گران … غارت منابع … کشورهای دیگر است .

16- آن چه دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد … انقلاب اسلامی … بود

17- بیش تر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در دوره ی حکومت های … قاجاریه … و … پهلوی … بوده است.