سوالات متن درس 5 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس پنجم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 5 پیام های آسمانی هشتم

 

 درس 5 : روزی که اسلام کامل شد

5 چرا رسول خدا  برای گروهها سرپرست تعیین می کرد؟
جواب: تا گروهها دچار تفرقه و سردرگمی نشوند

2پیامبر خدا در حدیث ثقلین چه امانتهای گرانبهایی را  به  مردم سپرد؟ چرا؟
جواب: کتاب خدا و عترت و اهل بیت تا با پناه بردن به آنها  گمراه نشوند.

3پیامبر اکرم در روز غدیر خم درباره ی امیر المؤمنین  چه  فرمود  و ایشان را به چه مقامی منصوب کرد؟
جواب: آگاه باشید ، هرکس  که من ولیّ و صاحب اختیار او بوده ام ، هم اکنون علی سرپرست و ولیّ اوست .خداوندا هرکس ولایت علی را پذیرفت ، تو نیز او را تحت سرپرستی و ولایت خویش قرار بده ؛ خدایا یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی دشمن باش

4 واقعه ی غدیر خم را چه کسانی و در کجا بیان کرده اند؟
جواب: تمام دانشمندان مسلمان در کتاب های مهم حدیثی و تاریخی.

5در ماجرای غدیر خم انتخاب( علی)برای جانشینی پیامبر اکرم توسط …………. انجام شد و ………….. آن را به اطلاع  پیامبر رساند.
جواب: خداوند – جبرئیل امین

6چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیر مؤمنان شایسته ی رهبری  بر مسلمانان بودند؟
جواب: زیرا او آگاه ترین مردم به قرآن و احکام الهی بود

7چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسلام  ناامید شدند؟
جواب: بدلیل انتخاب علی )ع( به جانشینی پیامبر اکرم