سوالات متن درس 14 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس چهارهم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 14 پیام های آسمانی هشتم

 

درس چهاردهم : ما مسلمانان

1 آیه ی ( إمنَّا المؤمنونَ إخوَه ) را ترجمه کرده و مفهوم آن را بیان  کنید.
جواب: درحقیقت مؤمنان با هم برادرند.
مفهوم آن این است که برادران و خواهران دینی ما عین خانواده ی ما هستند و ما در مقابل آنها مسئولیم و در مشکلات و سختی ها باید همراه و همدل باشیم و همدیگر را  یاری کنیم.

2 مسئولیت ما در برابر برادران و خواهران دینی مان چیست؟
جواب: برادران و خواهران دینی ما عین خانواده ی ما هستند و ما در مقابل آنها مسئولیم و در مشکلات و سختی ها باید همراه و همدل باشیم و همدیگر را یاری کنیم.

3 نکات مشترک ما مسلمانان در چه مسائلی می باشد؟
جواب:
-همگی به خدای یگانه ایمان دارند
-حضرت محمد(ص) را آخرین پیامبر و قرآن را آخرین کتاب آسمانی می دانند
-یک  قبله دارند و بسوی کعبه نماز می خوانند.

4 خداوند همه ی مسلمانان را چگونه توصیف می کند؟
جواب: همه ی مسلمانان را در هر جا و هر زبان و نژاد مثل اعضای یک خانواده می داند و مرزهای جغرافیایی مانعی برای همدلی و  یکدلی نمی باشد.

5 برخی از وظایف مسلمانان نسبت به همدیگر را بیان کنید.
جواب: -هر چه بر خود دوست دارید بر دیگران نیز بخواهید.
-برادر مسلمانت را خشنود ساز.
-هنگام نیاز با جان و دل یاریش کنی
-ایینه ی راهنمای او باشی
-هنگام بیماری به عیادتش بروی

6 قدرتهای استعمارگر برای از بین بردن اتحاد و وحدت  مسلمانان چه اقداماتی انجام می دهند؟
جواب: اختلافات میان اقوام و ومذاهب را برگ نمایی می کنند میان مسلمانان جنگ و تفرقه می اندازندفرقه ها و گروههایی با شعارها و ظواهر اسلامی همسو با اهداف خود تشکیل می دهند.

7 مهمترین روش دشمنان اسلام برای از بین بردن اتحاد  مسلمانان را توضیح دهید.
جواب: ایجاد تفرقه در بین ملتهای مسلمان و جنگ افروزی میان  آنهاست.

8 یکی از اقدامات اخیر ابرقدرتها برای ایجاد تفرقه میان  مسلمانان چه بوده است؟
جواب: از بین بردن وحدت و همدلی آنان

9 به نظر شما مسلمانان برای ایجاد وحدت چه کارهایی می  توانند انجام دهند ؟
جواب: از اختلافات پرهیز کنند و با توجه به نکات مشترکشان بیشتر  به هم نزدیک شوند  و اتحاد خود را حفظ کنند.

11 اهل سنت و شیعه در چه مسائلی باهم مشترک و اختلاف  نظر دارند؟
جواب: در بیشتر عقاید اسلامی و احکام دینی با هم مشترکند . هر دو  مسلمانند و حقوق همدیگر را رعایت می کنند. تنها اختلاف آنان مسأله ی خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم  می باشد .

11 عقیده ی اهل سنت در مورد جانشینی پیامبر چیست؟
جواب: اهل سنت معتقدند که پیامبر برای خودش جانشینی تعیین نکرده است  و برای اینکه نظم جامعه پس از ایشان بهم نریزد تعدادی از مسلمانان در محلی به نام سقیفه  گرد هم آمدند و  ابوبکر را به خلافت برگزیدند و با وی بیعت نمودند.

12 عقیده ی شیعه در مورد جانشینی پیامبر چیست؟
جواب: شیعیان معتقدند که پیامبر با یادآوری شایستگی  و علم و تقوای علی(ع) او را جانشین خود نمود .و امامان پس از ایشان  تا امام دوازدهم را به مردم معرفی کرد.

13 مقام معظم رهبری در مورد تفرقه اندازی بین شیعه و سنی  چه می فرماید؟
جواب: هر کسی را شما دیدید که ندای تفرقه بین شیعه و سنّّی را سر می دهد ، چه شیعه باشد و چه سنّّی ، این فرد مزدور دشمن  است ، چه خودش بداند و یا نداند.