سوالات علوم چهارم درس دوازدهم با جواب

سوال درس 12 علوم ” گوناگونی گیاهان ”

 

سوالات علوم چهارم درس دوازدهم با جواب

📚 درس دوازدهم علوم چهارم
🔴 درس 12 : گوناگونی گیاهان

پرسش و پاسخ های درس12 ” گوناگونی گیاهان” علوم چهارم

1 -به چه گیاهانی تک لپّه و به چه گیاهانی دولپّه گفته می شود؟
جواب- به گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارند تک لپّه و به گیاهانی که دانه ی دو قسمتی دارند،دولپّه گفته می شود.

2-آیا همه ی گیاهان تک لپّه ودولپّه گل دارند؟
جواب- بله

3-یک گل از چه قسمت های تشکیل شده است؟
جواب- کاسبرگ،گلبرگ،مادگی،پرچم

4-گرده چیست؟
جواب- پودر ریز تا دُرُشتی است که دارای نسلی از چرخه ی زندگی گیاهان بوده و سازنده ی سلّول های نر در گیاهان دانه داراست.

5-گرده افشانی چیست؟
جواب- وقتی دانه های گرده از از پرچم به روی مادگی منتقل می شوند به این عمل گرده افشانی می گویند.

6-چه عواملی به گرده افشانی کمک می کنند؟
جواب- باد،جانوران و به خصوص حشرات،انسان ها

7-گرده روی کدام قسمت گل قرار دارد؟
جواب- پرچم

8-زنبورعسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند؟
جواب- وقتی زنبورعسل روی گل ها می نشیند گرده های گل از پرچم به پاهایش می چسبند و وقتی روی گل ها حرکت می کند پاهایش به مادگی برخورد می کنند و گرده ها به مادگی منتقل می شوند.

9-پس از گرده افشانی در گل ها چه اتّفاقی می افتد؟
جواب- معمولا (و نه همیشه) پس از گرده افشانی؛قسمتی از مادگی تبدیل به به میوه می شود و دانه درون میوه تشکیل می شود.

10 -به چه گیاهانی دانه دار گفته می شود؟
جواب- به گیاهانی مثل کاج و باقلا و گوجه فرنگی که با دانه تولید مثل می کنند گیاهان دانه دار گفته می شود.

11-گیاهان بدون دانه چگونه تولیدمثل می کنند؟
جواب- به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند مثل خزه و سرخس

12-گیاهان بدون دانه بیش تر در کجا رشد می کنند؟
جواب- در جاهای مرطوب

13-فرق سوسن با کدو چیست؟
جواب- سوسن ریشه ی راست با برگ های دراز و باریک و دانه یک قسمتی دارد و گلبرگ هایش 3 یا مضربی از آن است. ولی کدو ریشه ی افشان و برگ های پهن و دانه دو قسمتی دارد و گلبرگ هایش 4و5 یا مضربی از آن هاست.

14 -فرق گیاهان سوسن و کدو و کاج و خزه و سرخس را از نظر داشتن و گل و دانه و مخروط و هاگ بیان کنید.
جواب- سوسن و کدو گل و دانه دارند ولی مخروط و هاگ ندارند. خزه و سرخس گل و دانه ندارند ولی مخروط و هاگ دارند.کاج مخروط و دانه دارد ولی هاگ و گل ندارد.

15-طبقه بندی گیاهان را رسم کنید.

 علوم چهارم درس دوازدهم

16-چه گیاهان دیگری می شناسید که به روش های دیگری جز دانه و هاگ زیاد می شوند؟
جواب- گیاهان پاجوش (مثل درخت فندق و بوته ی توت فرنگی)؛ به روش قلمه زدن (گیاه میخک)؛از طریق کاشت غدّه مثل (سیب زمینی) و…

17-از گیاهان چه استفاده هایی می شود؟چهار مورد
جواب- در تهیه غذاها-در ساخت داروها-در ساخت رنگ ها-در ساخت وسایل و…

18 -سهم شما در حفاظت از گیاهان چیست؟
جواب- شاخه ی درختان را نمی شکنم-روی درخت یادگاری نمی نویسم-از گیاهان خانه مراقبت می کنم-برخی از گیاهان رامی کارم.