سوالات علوم چهارم درس اول

سوال و جواب درس 1 علوم چهارم

سوالات علوم چهارم درس اول

در این قسمت نیز سوالات درس اول علوم کلاس چهارم را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت کامل آنها را مشاهده و استفاده نمایید.

سوال 1 -لباس های خیس با رنگ سیاه و مشکی در زیر نور آفتاب زودتر خیس می شوند یا لباس های با رنگ سفید و روشن؟چرا؟
جواب 1 -لباس های با رنگ سیاه و مشکی-زیرا لباس های خیس با رنگ سیاه و مشکی بیشتر نور و گرمای خورشید را جذب می کنند و در نتیجه آب آن ها زود تر بخار شده و خشک می شود.

سوال2- در فصل تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهاد می کنید؟چرا؟
جواب2-لباس های سفید با رنگ روشن را –زیرا لباس های سفید با رنگ روشن ، بیش تر نور و گرمای خورشید را منعکس کرده و برگردانده و کم تر جذب می کنند در نتیجه بدن ما را خنک نگه می دارند.

سوال 3-حباب چگونه تشکیل می شود؟و چرا حباب های که با قالب های مختلف درست می کنیم همه ی آن ها گرد تشکیل می شوند؟
جواب3 -ملکول های آب دارای کشش سطحی هستند با اضافه کردن صابون به آب کشش سطحی ملکول های آب را کم ترمی کنیم ،وقتی داخل قالب های مختلف حاوی مخلوط آب و صابون فوت کرده و هوا را وارد آن ها می کنیم مولکول های آب دور هوای واردشده به طور سریع به هم می چسبند و به شکل گرد در می آیند.

سوال4 -آیا می توان حباب های با شکل های دیگری به غیر از شکل گرد درست کرد؟چگونه؟
جواب4 -بلی-با دستگاه های بسیار پیشرفته در علم فیزیک.

 

📕💢 بعدی» درس دوم علوم چهارم 

🔖 پیشین« …