سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس دوازدهم هدیه ششم

 

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم

درس دوازدهم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “سفرهای با برکت ” میباشد. سوالات همراه با جواب :

درس دوازدهم هدیه ششم

1- خانواده ی سعید در تهران ساکن هستند. در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟
– آنها همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا (علیه السلام) به مشهد رفته اند و می خواهند هفت روز در آنجا بمانند. شکسته
– با خانواده ی خود، پنج کیلومتر از شهر برای تفریح خارج شده است. کامل
– برای دیدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند در هفته آنجا بمانند. کامل

 

2- خانواده ی ریحانه در شیراز ساکن هستند. در کدام یک از موارد زیر، روزهی ریحانه صحیح است؟
– صبح یک روز جمعه برای دیدار خویشاوندان به همراه خانواده ی خود به روستایی در ۱۵ کیلومتری شیراز می رود. کامل
– با خانواده ی خود در اولین روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حرکت می کنند.کامل
– صبح روز بعد به قم می رسند و تصمیم می گیرند ۱۲ روز در آنجا بمانند. کامل – در پایان سفر، شب هنگام از قم حرکت می کنند و ساعت دو بعد از ظهر به شیراز می رسند. کامل

در سفر مکان هایی هست که می توانیم نماز را کامل بخوانیم؛ حتی اگر کمتر از ده روز آنجا بمانیم. آن مکانها کدام است؟
در چهار مکان مسافر اختیار دارد که نماز را کامل یا شکسته بخواند
1- شهر مکه ۲ – شهر مدینه ۳ – شهر کوفه «شامل مسجد سهله هم می شود 4- حائر حسینی { اطراف ضریح مبارک امام حسین ع « یازده متر و نیم » }