درس یازدهم نگارش ششم با جواب

جواب فعالیت های نگارش ششم درس 11

درس یازدهم نگارش ششم با جواب

 

 

گزارشدرس یازدهم :: شهدا خورشیدند

املا و دانش ادبی صفحه 68 نگارش ششم

1 شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید.
الف) دانش آموزان ( انشای- انشاء) خود را در کلاس خواندند.
ب) معلم گفت: نام( شهدای- شهداء) انقلاب ما در تاریخ جاویدان می ماند.
جواب: 
الف: انشای
ب) شهدای

2 با توجّه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.
املا و دانش ادبی صفحه 68

3 در هر یک از جمله های زیر »شهید« به چه چیزی تشبیه شده است؟
*شهدا خورشیدند.
جواب: خورشید
* چون چراغی است که در خانه ما می سوزد.
جواب: چراغ
*چون شقایق سرخ است.
جواب: گل شقایق

 

نگارش

جواب صفحه 69 نگارش ششم

1-  داستان زیر را تا سه سطر ادامه دهید.
از کوه بالا رفت. شقایق های وحشی در دسترس نبودند. با احتیاط جلو رفت و دسته ای از شقایق های سرخ را چید. کوله بارش سنگین بود. به سختی از کوه پایین آمد. کف پوتین سوراخ شده بود. کم کم هوا داشت تاریک می شد که به سنگر ها نزدیک شد. به سمت سنگر خودشان حرکت کرد. صدای ملکوتی را شنید که روحش را به پرواز در آورد با خوشحالی پرده سنگر را کنار زد ولی ناگهان ….
جواب: با تصویری روبه‌ رو شد که هرگز در گوشه ای از ذهن خود هم آن را تصور نمیکرد همه برگشته بودند انتظار داشت که شقایق را هنگام اذان به سجاده سید هدیه کند اما سید رفته بود و بغضی سنگین برای او به جا گذاشته بود میان دو احساس خود سرگردان بود با بغضش کنار می‌آمد یا اینکه خوشحال می‌شد از این که دیگر سید دردو غم و بغض را تجربه نخواهد کرد.

2 جمله های زیر را کامل کنید.
*شهید همچون …
جواب: داستانی است پر از حادثه و زیبایی ؛ از سلاله ی خورشیدی که گرمایش عظمت نور را به ضمیر مان می نشاند . نامش چون سنگ نشانه ای است بر راه که دل را به مقصود می رساند.
*شهدا چون کوه های…
جواب: سر به فلک کشیده محکم و استوار مقابل دشمن جنگیدند و از جانشان گذشتند تا میهنمان همیشه سرفراز باشد و ناموسشان در امنیت کامل باشد.
*شهدا همیشه…
جواب: زنده اند همان طور که خداوند در قرآن کریم می گوید «هرگز گمان مبر آن ها که در راه خدا کشته شده اند، مردگانند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.»

اگر جواب های بالا را دوست نداشتید:

شهید همچون گل لاله است که قطره‌های خونش مانندِ برگ‌های گل لاله فدای میهن شد.
شهدا چون کوه‌های استوار در برابر دشمنان این آب و خاک ایستادند.
شهدا همیشه زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.

کارگاه نویسندگی صفحه 70 نگارش ششم

1 در مورد یکی از شهدایی که میشناسید، گزارشی تهیه کنید و در دو بند بنویسید. (عنوان مناسبی برای گزارشتان پیدا کنید.)

سه جواب برای این قسمت آماده شده یکی را انتخاب کنید

جواب: شهید حاج قاسم سلیمانی با شجاعت مردم بیگانه را از کشورمان بیرون انداختند و متاسفانه دریکی از شب های دی ماه به شهادت رسیدند.

جواب: در مورد حاج قاسم سلیمانی ایشان از چهره های محبوب اسلامی بو دند و همیشه در جنگ با ظالمان زمان مبارزه می کر دند و سنگری برای مظلومان جهان بود که بلا خره بدست آمریکای متجاوز به شهادت رسید وبا خون خود جهان را از خواب بیدار کرد.

کارگاه نویسندگی صفحه 70 نگارش ششم

جواب: محمد ابراهیم همت متولد ۱۲ فروردین ۱۳۳۴ در شهرضا است. وی علاوه براینکه که از فرماندهانِ ارشدِ سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق به شمار می‌آمد، معلم نیز بود. ابراهیم همت پس از انقلاب و در سال ۱۳۶۱ مدت کوتاهی را در جبهه جنگ لبنان و اسرائیل گذراند، سپس به ایران بازگشت و در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در عملیات‌هایی، چون فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان و خیبر مسئولیت‌هایی را عهده‌دار بود که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ در جزیره‌ی مجنون در جریان عملیات خیبر به شهادت رسید.

جواب صفحه 71 نگارش ششم

2 گزارش ساده ای از آنچه امروز در مدرسه دیده اید، بنویسید.
جواب: امروز وقتی به مدرسه رسیدم، ظاهر متفاوتی از مدرسه مشاهده کردم؛ طرح جدیدی بر روی دیوار داخل مدرسه رنگ آمیزی شده بود و زیبایی خاصی به مدرسه ‌ی ما بخشیده بود. وقتی به داخل ساختمان مدرسه رسیدم بر روی تابلوی نصب شده بر روی دیوار، چند روزنامه دیواری جدید نصب شده بود و بچه‌ ها در حال نگاه کردن به آنها بودند.

3 فهم خود را از ضرب المثل »تو نیکی میکن و در دجله انداز …« در یک بند بنویسید.

تو نیکی میکن و در دجله انداز
جواب: ای انسان زمانیکه در راه هستی و مشکلی نداری، به همه نیکی کن تا اگر زمانی دچار مصیبت و مشکلی شدی، خدا به تو کمک کند. خوبی و بدی در این عالم بی پاسخ نمی ماند؛ اگر کار خیری انجام دهیم خداوند هنگار نیاز دست مارا می گیرد.

” جواب کاربران سایت”

جواب: سعی کن همیشه به دیگران نیکی کنی حتی اگر فرد ثروتمندی نباشی .با این کار خداوند در دشواری ها و روز های سخت به تو کمک خواهد کرد .

جواب: تو برای رضای خداوند کار نیک میکنی و خداوند هم پاداشش را می دهد.

جواب: وقتی یک کاری انجام دادی بر روی آن کس منت نگذار وان را فراموش کن .

جواب: خوبی و بدی در این عالم بی پاسخ نمیدانم. اگر کاروزی خیری کنیم ، خدا هنگام نیاز دست ما را میگیرد . اگر ما به دیگران کمک کنیم و همیشه به روی آن بیاورید گناه کرده ایم .

جواب: 

یعنی ما دچار جیزی هستیم خدا را فرا موش نمی کنیم ولی وقتی که دچار جیزی نستیم خدارا فرا موش می کنیم و به مردم ایمان می آوریم.

درک متن صفحه 72 نگارش ششم

ب) متن زیر را با »که، و، اگرچه، امّا، ولی« کامل کنید.
در زمانهای قدیم، یک گرگ و یک روباه با یکدیگر دوست بودند. گرگ در یک روز سرد زمستانی، هنگامی که برف سنگینی باریده بود، برای پیدا کردن غذا بیرون رفت. همینطور که دنبال غذا میگشت، به کوهی رسید …و… در آنجا روباه را دید …که.. به کوه تکیه داده بود. گرگ گفت: »سلام روباه، ای کاش تو هم با من به شکار میآمدی! …اگرچه… من همه جا را گشته ام؛ ولی چیزی پیدا نکرده ام.« روباه با لحن دوستانه ای گفت: »متأسفم دوست عزیز! میخواهم به تو کمک کنم، ..اما.. باید این کوه را نگه دارم. اگر تو این کوه را نگه داری، من میروم و برای تو و خودم شام خوبی می آورم.« سپس روباه به سمت گرگ پرید …و... گرگ هم به سمت کوه. ساعت ها گذشت ..ولی… روباه برنگشت . .. دست و پشت گرگ خسته شده بود؛ امّا صبر کرد. بعد از مدتی فهمید که روباه برنخواهد گشت.

هنر و سرگرمی صفحه 73 نگارش ششم

1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.
به داد و دهش یافت آن نیکویی تو داد و دهش کن، فریدون تویی

چنینم یک سر، که و مِه همه تو خواهی شبان باش، خواهی رمه

جواب صفحه 74 نگارش ششم

2 پاسخ سؤالات را در جدول بنویسید، سپس با حروف خانه های علامت دار، رمز جدول را پیدا کنید.
به ترتیب :

جواب صفحه 74 نگارش ششم

1- دهخدا
2-حافظ
3-بهمن یار
4-لغت
5-دایره العارف
6-درخت علم
7-حمد
8-کلاس
9-موفقیت
10-بهشت
11نخستین

جواب صفحه 74 نگارش ششم

رمز ابو علی سینا