درس یازدهم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 11 قرآن هفتم

درس یازدهم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۱ و ۱۰۲ درس یازدهم هفتم

جواب درس 11 قرآن هفتم

جواب جلسه اول درس یازدهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نجات دادیم ، اندوه و ناراحتی ، رفت ، ندا کرد

1-ذَهَبَرفت5-کُنتُبودم، هستم
2-ظَنَّگمان کرد6-نَجَّینانجات دادیم
3-نادیندا کرد، صدا زد7-غَمّغم، اندوه و ناراحتی
4-سُبحانَپاک و بی عیب است8-کَذلِکَاین چنین

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1. اِذ ذَهَبَ: هنگامی که رفت

2. فَظَنَّ: پس گمان کرد
3 .فَنادَی فِی الظُّلُماتِ: پس صدا زد در تاریکی ها
4 .لآ اِلهَ اِلّا اَنتَ: نیست معبودی جز تو

5 .سُبحانَ الله: پاک و بی عیب است خدا
6 .سُبحانَهُ: پاک و بی عیب است او
7 .سُبحانَک اَنتَ وَلِیُّ نا: پاک و بی عیب هستی، تو سرپرست ما هستی
8 .نَجَیناهُ مِنَ الغَمِّ: نجات دادیم او را از اندوه و ناراحتی

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارت های قرآنی از سوره ی انبیاء را کامل کنید.
1 .وَ ذَا النّونِ اِذ ذَهَبَ مُغاضِبًا:

و حضرت یونس هنگامی که رفت با خشم و ناراحتی.

2 .فَظَنَّ اَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِ :

پس گمان کرد که ما هرگز بر او سخت نمی گیریم.

3 .فَنادَی فِی الظُّلُماتِ اَن لآ اِلهَ اِلّا اَنتَ:

پس ندا کرد در تاریکی ها که نیست معبودی جز تو.

4 .سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمینَ:

پاک و بی عیب هستی، قطعاً من از ستمگران بودم.

5 .فَاستَجَبنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ:

پس دعای او را پذیرفتیم و نجات دادیم او را از اندوه و ناراحتی.

6 .وَ کَذلِکَ نُنجِی المُؤمِنینَ:

و این چنین نجات می دهیم مؤمنان را.

نکات: 1 .ترکیب «لَن نَقدِرَ» به معنای «هرگز تنگ نمی گیریم» می باشد.
2 .کلمه «اَن» مخفف «اَنَّ»، به معنای «که» می باشد.

از صفحه 330 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

1- للعالمین :  برای جهانیان 2-انَّ لذینَ : قطعا کسانی که 3- بَبُکُم : پروردگار شما

جواب پیام قرآنی درس 11 قرآن هفتم

جواب پیام قرآنی درس 11 قرآن هفتم

 

جواب جلسه دوم درس یازدهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
پرنعمت، ایمان آوردند، کافر شدند، آن روز، تکذیب کردند، روزی دهنده، فرمانروایی، خوب

1-مُلکفرمانروایی6-کَذَّبوا بِ تکذیب کردند، انکار کردند
2-یَؤمَئِذٍآن روز7-اُولئِکَآنها
3-ءامَنواایمان آوردند8-مُهینخوار کننده
4-نَعیمپر نعمت9-حَسَننیکو، خوب
5-کَفَرواکافر شدند10-رازِقروزی دهنده

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .اَلمُلکُ یَؤمَئِذٍ لِلّهِ: فرمانروایی آن روز برای خداست

2 .فَالَّذینَ ءامَنوا: پس کسانی که ایمان آوردند
3 .وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ: و کارهای شایسته انجام دادند

4 .فِی جَنّاتِ النَّعیمِ: در بهشت های پر نعمت
5 .وَالَّذینَ کَفَروا: و کسانی که کافر شدند

6 .وَ کَذَّبوا بِآیاتِنا: و تکذیب کردند آیات ما را
7 .عَذابٌ مُهینٌ: عذابی خوارکننده 

8 .فِی سَبیلِ الله: در راه خدا
9 . رِزقًا حَسَنًا: روزی نیکویی

10 .خَیرُ الرّازِقینَ: بهترین روزی دهنده

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره ی آیه ی مربوطه را در مقابل آن بنویسید.

1 .اَلَم تَرَ اَنَّ الله یَسجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمواتِ وَ مَن فِی الاَرضِ:

آیا نمی بینی که خدا را سجده می کنند هرکس که در آسمانها و هرکس در زمین است.

وَالشَّمسُ وَ القَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوابُّ وَ کَثیرٌ مِنَ النّاسِ:

و نیز خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درخت و جنبندگان و بسیاری از مردم حج/18

2 .اِنَّ الله یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ ءامَنوا:

قطعاً خداوند دفاع می کند از کسانی که ایمان آوردند.حج/38

3 .وَ اِنَّ الله عَلَی نَصرِهِم لَقَدیرٌ:

و قطعاً خداوند بر یاری آنها توانا است.حج/39

4 .فَالَّذینَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ:

پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند.
لَهُم مَغفِرَهٌ وَ رِزقٌ کَریمٌ:

برای آنها آمرزش و روزی ارزشمندی است.حج/50

نکات:

1 .فعل «لَم تَرَ»، فعل جحد است که به صورت ماضی منفی یعنی«ندیدی» معنا می شود.
2 .کلمه «مَن» اسم موصول می باشد و چون اشاره به سجده همه پدیده ها در برابر خدا اشاره دارد، به معنای «هرکس یا هرکه» بکار می رود.

ج– از صفحه ٣٣٧ قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

 1-فی لیل : در شب  2- فاالذین : پس کسانی که 3- سبیل الله :راه خدا

د- پیام قرآنی صفحه 102 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه 102 قرآن هفتم