جواب فعالیت های علوم چهارم درس (زنگ علوم)

جواب فعالیت های درس 1 علوم چهارم

 

جواب فعالیت های علوم چهارم درس (زنگ علوم)

درس یک علوم چهارم ابتدایی مربوط به زنگ علوم میباشد. در زیر برای شما جواب فعالیت های این درس را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

 

راهنمای گام به گام علوم تجربی چهارم | درس اول: زنگ علوم

 

پیش بینی کنید | صفحه 3

الف) اگر سیم ها را به شکل مثلّث یا مستطیل بسازیم، پیش بینی کنید که حبابها چه شکلی خواهند شد.
به شکل کره

ب) درستی پیش بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
سیم را به هر شکلی که بسازیم، حبابها به شکل کره هستند و شکل آنها تغییری نمیکند.

 

 

 

پیش بینی کنید | صفحه 4

وقتی لباسهای خیس را زیر آفتاب پهن می کنیم، پس از مدّتی همه ی آنها خشک می‌شوند. پیش بینی کنید: لباسهای سیاه، زودتر خشک می‌شوند یا لباسهای سفید؟ چرا؟
لباسهای سیاه؛ چون نور خورشید را سریعتر جذب می‌کنند.

با توجّه به آزمایشی که انجام دادند، در تابستان پوشیدن لباسهای چه رنگی را پیشنهاد می‌کند؟ چرا؟
لباسهای روشنتر، چون نور خورشید کمتر جذب آن می‌کنند و ما کمتر احساس گرما  میکنیم