جواب فعالیت های درس 3 دفاعی دهم

گام به گام درس سوم آمادگی دفاعی دهم

جواب فعالیت های درس 3 دفاعی دهم

جواب فعالیت صفحه 21 دفاعی دهم

🔶 مفهوم شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را از دیدگاه حضرت امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری بحث و بررسی کنید.

جواب: امام خمینی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۶ طی پیامی به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا فرمودند: سرلوحه هدفتان اسلام و احکام عدالت پرور آن باشد و ناچار بدون حکومت اسلامی عدالت خواه، رسیدن به این هدف محال است.

تولا و تبرا دو اصل اساسی اسلام است، باید با حکومت عدل موافق و به حاکم عادل دل ببندید و از رژیم غیر اسلام و غیر اسلامی که در راس آن رژیم منحط پهلوی است، تبرا کنید و با کمال صراحت، مخالفت خود را اظلهار و در سرنگون کردن آن کوشا باشید و در غیر این صورت روی آزادی و استقلال را نمی بینید.

همین اشارات امام کافی بود که مردم مومن و انقلابی، با سر دادن شعار (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) در تظاهرات و راهپیمایی ها، اشتیاق خود را به استقرار جمهوری اسلامی اعلام کنند و با این کار، راه آینده انقلاب را نشان دهند.

(استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) از دیدگاه مقام معظم رهبری عبارت است از تضعیف سیستم حاکمیتی و رهبری نظام، عدل همدلی و هم زبانی بین ملت و دولت، عدم اعتماد به ظرفیت نیروهای داخلی و وابستگی به بیگانگان و پروژه نفوذ دشمن است.

پاسخ فعالیت  صفحه 22 دفاعی دهم

🔶دستاوردهای انقلاب اسلامی و روش حفظ آن را بررسی و در کلاس ارائه کنید.

  دستاورد های سیاسی: سرنگون کردن نظام دیکتاتوی و جایگزینی نظام مردم سالار دینی، آزادی و مشارکت سیاسی مردم، استقلال در سیاست خارجی، تغییر راهبرد قدرت های بزرگ

 دستاورد های اقتصادی: توسعه و عمران، توسعه محصولات کشاورزی، توسعه صنعت، توسعه بهداشت و درمان

دستاوردهای فرهنگی: نفی مظاهر غرب و اشاعه فرهنگ اسلامی، ارتقای جایگاه زن، ایجاد روحیه خودباوری، گسترش فرهنگ استقلال خواهی و استکبار ستیزی

دستاوردهای علمی پیشرفت در عرصه آموزش و پژوهش، کسب رتبه های برتر در تولید علم، دستیابی به علوم و فناوری های سطح اول جهان در راستای حفظ انقلاب اسلامی و دستاورد های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: پیروی و حمایت از رهبری نظام، عمل همگان به قانون، تلاش عمومی در جهت حفظ استقلال و افزایش آزادی حقیقی، صبر در برابر مشکلات و پایداری در برابر ظلم، وحدت ملی ایرانیان و مسلمانان، حرکت با برنامه ریزی در زمینه های علمی، فرهنگی و…

جواب فعالیت  صفحه 25 آمادگی دفاعی دهم

🔶بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نقش دانش آموزان در تحقق گام دوم انقلاب را بررسی کنید.

جواب:: دانش آموزان همچون سایر اقشار جامعه به ویژه جوانان و دانشجویان که از جمله سربازان دفاعی ایران از نقطه نظرات گوناگون هستند می توانند در اجرای مفاد مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب که صادره از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی است نقش آفرینی های ویژه داشته باشند، اما مشخصه این نقش آفرینی در این قشر به اینگونه است که بزرگان تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش در راستای هدایت و راهنمایی دانش آموزان به سمت و سوی مفاد مندرج در این بیانیه رهنمون گردند.

زیرا دانش آموزان در سنین گوناگون و مقاطع مختلف تحصیلی و جنسیت متفاوت باید هم با اصول و مفاد مندرج در این بیانیه آشنا گردند و هم بر اساس شرایط و موقعیت های مکانی و جغرافیایی و وضعیت روحی و روانی، اعتقادی و… شرایط آموزشگاه و همچنین دیدگاه‌ ای حاکم بر محیط های آموزشی به ارزش و اعتبار این بیانیه پی برده و در سطح جامعه آگاهی های لازم را داشته باشند.

تشکل های دانش آموزی همچون سازمان دانش آموزی و بسیج دانش آموزی، مجلس دانش آموزی، شورای دانش آموزی، امور تربیتی و دیگر تشکل های مرتبط با دانش آموزان خصوصاً دانش‌ آموزان مقاطع تحصیلی دوره اول و دوم متوسطه می توانند در عملیاتی کردن آنچه را که مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه جوانان و دانشجویان و دانش آموزان در این بیانیه است مؤثر واقع شوند.