جواب فعالیت های درس 12 مطالعات ششم

گام به گام مطالعات ششم درس دوازدهم

جواب فعالیت های درس 12 مطالعات ششم

 

 

درس 12: چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

فعالیت 1 صفحه 63 مطالعات ششم

 

فعالیت 1 صفحه 63 مطالعات ششم

 

 

فعالیت 2 صفحه 64 مطالعات ششم

به طور گروهی روی یک برگه‌ٔ کاغذ، نمودار علت و معلول را رسم کنید؛ سپس علت‌های رونق هنر و معماری را در دوره‌ٔ صفویه روی آن به طور خلاصه در محل مناسب بنویسید.

 فعّالیت 2

فعالیت 3 صفحه 64 مطالعات ششم

کاربرگ 15 :

جواب: 1- کاخ چهلستون در دوره شاه عباس اول ساخته شده است. چهلستون کلا 20 ستون دارد اما چون در مقابلش یک استخر بزرگ وجود دارد و تصویر 20 ستون درون آب میفتد جمع آنها به 40 میرسد و به آن چهلستون می گویند.

2- نقاشان بیشتر به نقاشی های طبیعی مثل گل و گلبرگ و درخت و … پرداخته اند.

3- پل مارنان- پل چوبی- پل شهرستان- پل خواجو- پل سی و سی پل

 

 

کاربرگ 16

کاربرگ 16

 

جواب: نکات مشترک: هر دو سفرنامه به ای موضوع پرداخته اند که محله های اصفهان را بسیار تنگ و تاریک و نامناسب هستند.

جواب: تفاوت ها:

1- در سفرنامه اولی: تمام شهر اصفهان به جز میدان بزرگ شهر را به یک ده تشبیه می کند که دور آن یک دیوار و چند برج بسیار بد وجود دارد.

2- در سفرنامه دومی: شهر اصفهان به خصوص کاخ ها و کاروانسراها و بازار و … را بسیار باشکوه و قشنگ معرفی می کند.