جواب فعالیت علوم ششم درس 4 (سفر به اعماق زمین)

جواب درس چهارم علوم ششم ابتدایی

 

جواب فعالیت علوم ششم درس 4 (سفر به اعماق زمین)

جواب فعالیت های درس چهارم علوم ششم

گفت و گو کنید صفحه 32

از معلم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی (ویبره) روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد. پس از شماره گیری چه اتفاقی می افتد ؟ در این باره گفت و گو کنید.

پاسخ: تلفن همراه می لرزد و باعث لرزش میز می شود.

آیا شما موارد دیگری از لرزش اجسام را می شناسید ؟ نام ببرید.

پاسخ: بله – حرکت برگ درختان ، لرزش فنر ، لرزش کش یا طناب ، لرزش آب هنگام انداختن سنگ در آن

آزمایش کنید صفحه 33

از یک سر میز آهنی به آن ضربه ای بزنید و همکلاسی شما در طرف دیگر میز با دست خود لرزش های ایجاد شده را حس کند. همین آزمایش را برای میزهای چوبی و پلاستیکی نیز تکرار کنید و نتیجه ی حاصل را باهم مقایسه کنید.

پاسخ: هرچه ماده ای سخت تر و فشرده تر باشد لرزش سریعتر منتقل می شود پس در میز آهنی لرزش سریع تر احساس می شود.

 

پژوهش کنید صفحه 36

حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود ؟

پاسخ: 1) زلزله 2) آتشفشان 3) کوه 4) گودال 5) جزیره 6) پوسته ی جدید

نکته

هسته ی زمین از آهن و نیکل ساخته شده است. خاصیت آهن ربایی زمین نیز به هسته ی زمین و عناصر آن مربوط است.