جواب فعالیت درس 6 مطالعات چهارم

گام به گام مطالعات چهارم درس ششم

جواب فعالیت درس 6 مطالعات چهارم

📚 جواب درس شش مطالعات چهارم
🔴 گام به گام مطالعات چهارم

درس 6 :: جهت های جغرافیایی

فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم *
اکنون بیایید این جهت‌ها را روی نقشه‌ی زیر مرور کنیم.
فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم *

١ــ باغ میوه در کدام جهت روستا قرار دارد؟

٢ــ مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟ حمّام و مدرسه در کدام جهت؟

٣ــ محمّدرضا میخواهد از خانه اش به مدرسه برود. او باید در چه جهتهایی حرکت کند؟ به ترتیب بگویید.
جواب این قسمت را در بخش نظرات برای ما ارسال نمایید.
فعالیت صفحه 27 مطالعات چهارم
1- الف) میلاد و دوستش در مدرسه اند، آنها می‌خواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند. به طرف کدام خیابان و کدام جهت باید حرکت کنند؟
جواب: ابتدا آنها باید به طرف خیابان پرچم و سپس به خیابان فاطمی در جهت شرق بروند.

ب) مریم می‌خواهد با مادرش به پارک برود. پارک در کدام جهت میدان قرار دارد؟
جواب: پارک در جهت جنوب شرقی میدان قرار دارد.

پ) کدام خیابان‌ها در شرق و غرب بیمارستان قرار دارند؟ مسجد در کدام جهت میدان قرار گرفته است؟
جواب: شرق —> شهید حیدری / غرب —> لاله
مسجد در جهت جنوب غربی میدان قرار دارد.

ت) فرض کنید اکنون در مقابل بانک ایستاده‌اید و می‌خواهید به خانه‌ی آقای راد بروید. در کدام جهت باید حرکت کنید؟
جواب: به سمت شمال شرق میدان حرکت می‌کنم.

2- کاربرگه‌ی شماره‌ی ٧ (جهت‌های اصلی و فرعی) را در کلاس انجام دهید.

جواب:

خانه (شمال)
مسجد (شمال شرقی)
هواپیما (مغرب)
جاده (جنوب غربی)
مدرسه (جنوب)
کوه‌ها (جنوب شرقی)
درختان (مشرق)
فیل (شمال شرقی)