جواب دینی هشتم درس ۴ / گام به گام

گام به گام درس چهارم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۴ / گام به گام

درس 4 :: پیوند جاودان

جواب فعالیت کلاسی صفحه 34 پیام آسمانی هشتم *

به نظر شما علت تأکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 38 پیام آسمانی هشتم

آیات زیر را با دقت بخوانید:
فعّالیت کلاسی صفحه 38 پیام آسمانی هشتم

این آیات را کنار هم قرار دهید و درباره پیامی که از آنها در می ‌یابید در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: قرآن در یک کتاب محفوظ قرار دارد و اهل بیت هم از پلیدی و گناه محفوظ هستند پس فقط اهل بیت هستند که می‌ توانند به معنای عمیق مفاهیم آیات الهی دست یابند.

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 38 پیام آسمانی هشتم

١- چرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را اولین معلم قرار داد؟
جواب: زیرا پیامبر می ‌دانست که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آیات را می‌ دانست و با تمام وجود به بیان معارف الهی قرآن و آموزش مردم زمان خود می‌پرداخت.

۲- پیامبر اکرم (ص) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه‌ای طراحی کرده بود؟
جواب: تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآن

۳- حدیث ثقلین را بنویسید.
جواب: پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: ای مردم، من از میان شما می‌روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می‌گذارم. تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می‌کنید.