جواب دینی هشتم درس ۳ / گام به گام

گام به گام درس سوم پیام آسمانی هشتم

جواب دینی هشتم درس ۳ / گام به گام

درس 3 :: همه چیز در درست تو …

جواب فعالیت کلاسی صفحه 27 پیام آسمانی هشتم

آنچه خواندیم، بخشی از توصیف ‌های قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) درباره بهشت است. علاوه بر نعمت ‌هایی که گفته شد، دوست دارید خداوند در بهشت چه نعمت ‌های دیگری به شما بدهد؟
جواب: دیدار با پدر و مادر، داشتن خانه و مزرعه ‌ای زیبا، دیدار با فرشتگان و…

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 28 پیام آسمانی هشتم

به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می‌شوند؟
جواب: چون آنها در دنیا به خداوند و فرستادگان او ایمان نداشتند و مومنان را اذیت می ‌کردند و از انجام هیچ گناهی روی گردان نبودند و توشه‌ ای برای سفر آخرت خود جمع نکرده بودند.

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 29 پیام آسمانی هشتم

در قرآن کریم میخوانیم: عده‌ ای در روز قیامت می ‌گویند: «اگر ما به پند های پیامبران عمل می‌کردیم یا به نتیجه کارهای خودمان می ‌اندیشیدیم، اکنون در جهنم نبودیم» به نظر شما این افراد از کدام یک از نعمت‌هایی که داشته ‌اند به درستی استفاده نکرده‌ اند؟
جواب: 1- وجود پیامبران 2- قدرت تفکر

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 31 پیام آسمانی هشتم

١- عذاب ‌های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ توضیح دهید.
جواب: این عذاب ‌ها همان کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستادند، مثلا کسی که در دنیا همیشه با زبانش دیگران را آزار می‌دهد، در جهنم همواره در محاصره مارها و عقرب‌ های گزنده قرار می ‌گیرد، پس جهنم را نیز خود جهنمیان با اعمال خود به وجود می‌آورند.

۲- وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می ‌اندازند، او چه پاسخی به آنها می‌دهد؟
جواب: خداوند به شما وعده‌ های راست داد و من وعده‌ های دروغ. شما خودتان وعده ‌های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه ‌های دروغ مرا باور کردید. پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

۳- آیا نعمت‌ها و پاداش‌های همه بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟
جواب: خیر، با توجه به اعمال صالح، رفتار و کردار هر انسان و میزان نزدیکی هر انسان به خداوند در این دنیا، وضعیتمان در بهشت متفاوت است.

 

جواب پیشنهاد صفحه 31 پیام آسمانی هشتم

در قرآن کریم می‌خوانیم: در روز قیامت، بهشتیان از دوزخیان می‌پرسند: چه چیزی این گونه شما را به سوی جهنم کشانید؟ جهنمیان در پاسخ، چهار کار خود را برمی‌شمارند که به سبب آنها گرفتار عذاب شده‌اند. شما می‌توانید با مراجعه به سوره مدثر (آیات ۴۳ تا ۴۶) این سؤال و جواب را یادداشت کرده و برای دوستانتان در کلاس بازگو کنید.
1- ما از نمازگزاران نبودیم.
2- مسکینیان را طعام نمی‌دادیم.
3- با اهل باطل به بطالت می ‌‌پرداختیم.
4- روز جزا را تکذیب می‌کردیم.