جواب دینی هشتم درس ۲ / گام به گام

گام به گام درس دوم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۲ / گام به گام

درس 2 :: عفو و گذشت

فعّالیت کلاسی صفحه 19 پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 19 پیام آسمانی هشتم

با توجه به آیات بالا توضیح دهید اگر خداوند غفار نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ غفار بودن خدا چه تأثیری در زندگی مردم دارد؟
جواب: هیچ کس گناهش بخشیده نمی‌شد و همه به دوزخ می‌رفتند. باعث بخشایش گناهان انسان می‌شود و یک شروع دوباره برای انسان است تا گذشته را جبران کند و سبب آرامش انسان و برخورداری از رحمت و برکات الهی می‌گردد.

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام آسمانی هشتم

در جامعه‌ای که هیچ کس حاضر به عفو و بخشش خطاهای دیگران نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جواب: جامعه دچار هرج و مرج می‌شود و آرامش و رحمت و برکت و انصاف از جامعه می‌رود و هر کسی فقط به فکر خودش است و در زمان مشکلات انسان‌ ها به هم کمک نمی‌کنند و جامعه رنگ و بوی الهی خود را از دست می‌دهد.

با هم کلاسی ‌هایتان گفت‌وگو کنید و رفتار افراد بخشنده و افراد بی‌گذشت را در اتفاقات روزمرۀ زندگی با هم مقایسه کنید.

افراد بخشنده: در هنگام به وجود آمدن بحث بین خود و دوستانشان، خطاهای دوستان خود را می‌بخشند و به این ترتیب دوستان وفادار زیادی دارند.

افراد بی‌گذشت: در هنگام به وجود آمدن بحث بین خود و دوستانشان، با تندی رفتاری نامناسب از خود نشان می‌دهند و کم‌کم بیشتر دوستان خود را از دست می‌دهند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 21 پیام آسمانی هشتم

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:
فعّالیت کلاسی صفحه 21 پیام آسمانی هشتم

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 22 پیام آسمانی هشتم *

1- غفار یعنی چه؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می‌شود؟
جواب: غفار یعنی بسیار آمرزنده. زیرا خداوند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه درستکاری و تقوا را در پیش بگیرد می‌آمرزد.

2- گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟
جواب: 1- موجب خشنودی خداوند می‌شود.
2- انسان را از رحمت بیشتر الهی بهره‌ مند می‌کند.
3- انسان را در میان مردم عزیز و سربلند می ‌سازد.

3- توضیح دهید با چه شرایطی گذشت از خطاهای دیگران شایسته است.*

جواب: زمانی که فرد خطا کار به اشتباهش پی برده است و از انجام ان کار پشیمان شده و یا از روی جهالت و نادانی ظلمی به ما کرده است گذشت ما موجب اصلاح رفتارش میشود اما توجه داریم که در مواردی خطاهای دیگران را نباید نادیده گرفت