جواب دینی هشتم درس ۱۱ / گام به گام

گام به گام درس یازدهم پیام آسمانی هشتم

جواب دینی هشتم درس ۱۱ / گام به گام

درس دوازدهم :: ارزش کار

جواب فعالیت کلاسی صفحه 98 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به نظر شما بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می ‌آورد؟
جواب

  1. رواج بی بند و باری
  2.  فساد
  3.  دزدی
  4. از بین رفتن امنیت و آرامش در جامعه

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 99 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

مردی نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، از خداوند بخواهید دعاهای مرا مستجاب کند. رسول خدا فرمود: اگر می‌خواهی به این خواسته‌ات برسی، کسب و کار حلال در پیش بگیر.
این حدیث به یکی از آثار مال حرام در زندگی اشاره می‌کند:
پیام: مستجاب نشدن دعاها.

اکنون به این دو حدیث توجه کنید و مانند نمونه بالا، پیام هر حدیث درباره مال حرام را بنویسید.

1- امام رضا (ع): مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت.
جواب پیام: از بین رفتن برکت از مال

2- امیرالمؤمنین (ع): کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می‌دهد.
جواب پیام: از دست دادن مال در جای نادرست

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 100 پیام هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

1- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید.
جواب فردی:  1- بی نیاز شدن از دیگران 2-مشارکت در کار های خیر 3-انفاق و سخاوت مندی

جامعه: برطرف کردن مشکلات اجتماعی – جلوگیری از جرایم و تخلفات اجتماعی

2- چند کار نام ببرید که درآمد آنها حرام است.
جواب دزدی – قمار و خرید و فروش اجناس قاچاق

3- سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود.
جواب فروشنده ای که وسیله ای بی کیفیت را در بسته بندی یک وسیله خوب و با کیفیت قرار میدهد و آن را با قیمیتی بیشتر میفروشد. کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد اگر در ساعت کاری به وظایفش عمل نکند.

4- کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟
جواب اکسی که اموالش را از راه حرام کسب کرده گناه بزرگی را مرتکب میشود که حتی اگر همه اموالش را در کار های خوب مصرف کند ، گناهانش پاک نمیشود.

 

جواب پیشنهاد صفحه 101 پیام هشتم

داستان بازار سیاه (داستان شماره 33 از کتاب داستان راستان، نوشته استاد شهید مرتضی مطهری) را بخوانید و آن را برای دوستانتان بازگو کنید.
جواب عائله امام صادق و هزینه زندگی آن حضرت زیاد شده بود. امام به فکر افتاد که از طریق کسب و تجارت عایداتی به دست آورد تا جواب مخارج خانه را بدهد. هزار دینار سرمایه فراهم کرد و به غلام خویش که «مصادف» نام داشت فرمود: «این هزار دینار را بگیر و آماده تجارت و مسافرت به مصر باش».