گام به گام مطالعات پنجم درس چهارم :: من عضو گروه هستم

جواب فعالیت های درس 4 مطالعات پنجم

 

گام به گام مطالعات پنجم درس چهارم :: من عضو گروه هستم

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 4 : من عضو گروه هستم

فعالیت صفحه 16 مطالعات پنجم
گفت و گو کنید
1- هر گروه مشغول انجام دادن چه فعالیتی است؟
جواب: ساختن کار دستی و فعالیت‌های کارگاهی و ورزش کردن.

2- به نظر شما، افراد هر یک از این گروه‌ها چه هدف مشترکی دارند؟
جواب: اهداف تمام اعضای این گروه انجام درست کار و نتیجه مطلوب گرفتن از فعالیت می‌باشد.

فعالیت صفحه 17 مطالعات پنجم
3- کدام یک از موارد زیر، «گروه» نیستند؟ چرا؟
– دانش‌آموزانی که به یک اردو می‌روند.
جواب: آن‌ها یک گروه هستند.

– افرادی که در یک فروشگاه بزرگ مشغول خریدند.
جواب: گروه نیستند چون با یک دیگر هیچ آشنایی و ارتباطی ندارند و هرکس مشغول خرید خودش می‌باشد.

– بیمارانی که در مطب یک پزشک منتظر نشسته‌اند.
جواب: گروه نیستند. چون فعالیت مشترکی ندارند و هدف مشترکی را دنبال نمی‌کنند.

– دانش آموزانی که یک روزنامه دیواری تهیه می‌کنند.
جواب: آن‌ها یک گروه هستند. چون فعالیت آن‌ها در یک رابطه است و به دنبال یک هدف مشترک هستند.

4- شما علاوه بر کلاس خودتان، عضو کدام گروه‌های دیگر مدرسه هستید؟

5- آیا تاکنون در کار گروهی با مشکلاتی مواجه شده‌اید؟
جواب: اگر مواجه شده‌اید، مشکلات خود را چگونه حل کرده‌اید؟ بله چون ممکن است در هر گروهی اختلاف سلیقه وجود داشته باشد و یا ناهماهنگی یک عضو در گروه باعث کند شدن روند کار شود ولی در این موارد می‌توان با گفت‌وگو و تعامل با سایر اعضای گروه مشکل را حل کرد.

فعالیت صفحه 18 مطالعات پنجم*
6- دو مورد از کارهایی را که در یکی از گروه‌های مدرسه درباره آنها مشورت و همفکری کرده‌اید، بیان کنید و بگویید این مشورت چه نتیجه‌ای داشته است.

7- برای محافظت از محیط زیست یک گروه تشکیل دهید و برای گروه خود یک نام انتخاب کنید. سپس بگویید که چطور در این مورد با هم مشورت کردید، چگونه به نظرات یکدیگر توجّه کردید و به طور گروهی تصمیم گرفتید.

فعالیت صفحه 19 مطالعات پنجم*
8- در مدرسه شما، نمایندگان دانش‌آموزان چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شده‌اند؟ در این باره پرس‌وجو کنید.

9- آیا تاکنون با نماینده خود صحبت کرده‌اید یا موضوعی را با او در میان گذاشته‌اید که در شورا مطرح کند؟

10- الف) به نظر شما، نماینده دانش‌آموزان در شورای دانش آموزی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
ب) انتظارات شما از نماینده و شورا چیست؟

11- فعالیت‌های شماره ٣ و 4 «به کار ببندیم» را اجرا کنید.