گام به گام مطالعات پنجم درس هفتم :: نواحی صنعتی ایران

جواب فعالیت های درس 7 مطالعات پنجم

گام به گام مطالعات پنجم درس هفتم :: نواحی صنعتی ایران

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 7 : نواحی صنعتی ایران

 

فعالیت صفحه 36 مطالعات پنجم
4- چرا در اطراف شهرهای بزرگ، صنایع مصرفی زیادی تأسیس می‌شود؟
جواب: برای دسترسی آسان‌تر به بازار مصرف و نیز تسهیل رفت و آمد کارمندان و کارگران.

5- معیّن کنید کدام صنایع زیر مصرفی و کدام مادر هستند.
جواب: پتروشیمی (مادر) فرش (مصرفی) کفش (مصرفی) قند و شکر (مصرفی) فولاد (مادر) پارچه‌بافی (مصرفی)

6- به نقشه پراکندگی صنایع و معادن ایران توجّه کنید. برای هریک از صنایع دو شهر را نام ببرید.
جواب: پتروشیمی: بندر ماهشهر – بندر امام خمینی
ذوب آهن: اصفهان – اهواز
ماشین سازی: مرکزی- اراک – تبریز

7- آیا در نزدیکی محلّ زندگی شما کارخانه‌ای وجود دارد؟ در باره آن گزارشی تهیه کنید.