گام به گام مطالعات پنجم درس نهم:: راهنما حمل و نقل2

جواب فعالیت های درس 9 مطالعات پنجم

گام به گام مطالعات پنجم درس نهم:: راهنما حمل و نقل2

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 9 : راهنما حمل و نقل2

فعالیت صفحه 45 مطالعات پنجم
با توجّه به نقشه، پاسخ دهید.
١- راه‌آهن سراسری ایران به کدام بندر در کناره دریای خزر مربوط می‌شود؟
جواب: بندر ترکمن

٢- راه‌آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره خلیج‌فارس مربوط می‌شود؟
جواب: بندر امام خمینی، بندر خرمشهر، بندر عباس

٣- با توجّه به مطالب درس پیش، سنگ آهن معدن های چادُرمَلو و بافق با چه وسیله‌ای به کارخانه ذوب آهن می‌رسد؟
جواب: به وسیله قطار

4- اگر در شهر یا روستای شما ایستگاه راه آهن باشد و قطار از آنجا عبور کند، برای حفظ ایمنی ساکنان منطقه و قطار چه کارهایی انجام می‌شود؟ به کمک بزرگ‌ترها در این باره پرس‌وجو کنید. شما چه راه‌های دیگری پیشنهاد می‌کنید؟
برعهده دانش آموز

فعالیت صفحه 48 مطالعات پنجم
5- کاربرگه‌ٔ شماره ٨ (مقایسهٔ انواع وسایل حمل و نقل) را در کلاس انجام دهید.

6- اگر در جنوب کشور دریا وجود نداشت، ما چه مشکلاتی داشتیم؟
جواب: بسیاری از راه‌های ارتباطی ما با کشورهای دیگر قطع و تجارت ما بسیار دچار ضرر و محدود می‌شد.

7- اگر قرار باشد به سفر بروید، کدام یک از وسایل حمل و نقل را که در این درس خواندید، انتخاب می‌کنید؟ چرا؟
برعهده دانش آموز