گام به گام مطالعات پنجم درس ششم :: منابع آب ایران

جواب فعالیت های درس 6 مطالعات پنجم

گام به گام مطالعات پنجم درس ششم :: منابع آب ایران

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 6 : منابع آب ایران

درس 6

فعالیت صفحه 27 مطالعات پنجم
1- فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محلّ زندگی‌تان، آب نباشد. چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده‌تان پیش می‌آید؟
جواب: به طور گروهی همفکری کنید و فهرست مشکلات را در کلاس بخوانید. مشکلاتی مانند: 1- تشنگی 2- گرما زدگی 3- گرسنگی 4- کثیفی و …

2- در کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم خواندید که در گذشته‌های دور، مهم‌ترین تمدّن‌ها در کنار رودها به وجود آمده‌اند. چرا؟
جواب: چون در کنار رودها می‌توانستند کشاورزی کنند و به فعالیت بپردازند و این امر باعث یک جانشینی آنان و به وجود آمدن اولین تمدن‌ها شد.

فعالیت صفحه 28 مطالعات پنجم
3- به تصویر زیر توجّه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید.
جواب: بر اثر بارش برف و باران در مناطق کوهستانی و جاری شدن آن‌ها بر روی کوه‌ها و جویبارهایی به وجود می‌آید. این جویبارها در قله و ارتفاعات کوه به سمت کوهپایه حرکت کرده و در دامنه کوه به هم می‌پیوندند و رودها را تشکیل می‌دهند.

4- چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمّیت دارند؟
جواب: چون نواحی کوهستانی تامین کننده آب و خاک‌اند. شرایط مناسبی برای تولید برق دارند و شکل‌گیری روستا و رونق فعالیت‌های ‌اقتصادی آن وابسته به کوهستان اطراف است.

5- کار برگه شماره 4 را در کلاس انجام دهید.

 

فعالیت صفحه 29 مطالعات پنجم
با توجّه به نقشه پراکندگی رودهای ایران به پرسش‌ها پاسخ دهید.

نقشه پراکندگی رودهای ایران

1- کدام رود به خلیج‌فارس می‌ریزد؟
جواب: اروند رود

2- کدام رودها به دریاچهٔ ارومیه می‌ریزند؟
جواب: زرینه رود – سیمینه رود – تلخه رود

3- آبی که مردم شهر تهران مصرف می‌کنند، از کدام رودها تأمین می‌شود؟
جواب: رود کرج و رود جاجرود

4- سه رود را که به دریای خزر می‌ریزند، نام ببرید.
جواب: سفید رود – ارس – اترک

5- رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می‌‌کنند؟
جواب: اهواز و اصفهان

6- سفیدرود از به هم پیوستن کدام رودها به وجود آمده است؟
جواب: قزل اوزن – شاهرود

فعالیت صفحه 30 مطالعات پنجم
7- روستانشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می‌کنند؟
جواب: روستانشینان از آب رودها معمولا برای کشاورزی و آبیاری زمین‌های زراعتی خود و یا برای شست‌وشو استفاده می‌کنند.

8- شهرنشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می‌کنند؟
جواب: معمولا بر روی رودخانه‌ها سدهایی احداث می‌کنند و با استفاده از سد انرژی ذخیره شده‌ٔ آب در پشت سد به کمک توربین‌های آبی برق تولید می‌کنند و یا با تصفیه آب پشت سد را به وسیله‌ٔ لوله‌کشی به منازل مسکونی می‌رسانند. هم‌چنین گذراندن اوقات فراغت.

9- پرس‌وجو کنید که آیا در نزدیکی شهر یا روستای محلّ زندگی شما رودی وجود دارد؛ نام آن چیست و از آن چه استفاده‌هایی می‌شود؟

فعالیت صفحه 31 مطالعات پنجم
10- فعالیت‌های شماره 1 و ٢ «به کار ببندیم» صفحه 54 را انجام دهید.

11- چرا آب بعضی از رودهای کشور ما برای کشاورزی مناسب نیست؟
جواب: بعضی از رودها فصلی هستند و در تمام فصول سال آب ندارند که بتوان با آب رودخانه مزارع را آبیاری کرد همچنین برخی از رودها با گذشتن از نمکزارها، شورند و نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

12- درباره سرگذشت یک رود انشا بنویسید و در آن از زبان رود، مسئله آلودگی آب و راه‌های جلوگیری از آن را شرح دهید.