گام به گام مطالعات پنجم درس دوم :: احساسات ما

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پنجم

 

گام به گام مطالعات پنجم درس دوم :: احساسات ما

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 2 : احساسات ما

فعالیت صفحه 7 مطالعات پنجم
1- هر یک از موقعیت‌های زیر چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟
الف) دوست صمیمی‌تان می‌خواهد از محلّهٔ شما برود و در جای دیگری زندگی کند. (دلتنگی)
ب) در حال تماشای فیلم مورد علاقه‌تان هستید که برادرتان شبکه را عوض می‌کند. (عصبانیت)
پ) در حال رفتن به خانه هستید. در یک کوچهٔ خلوت ناگهان صدای انفجار ترقّه به گوشتان می‌خورد. (ترس)
ت) معلّم به خاطر تلاش‌هایتان به شما، جایزه‌ٔ خوبی داده است. (خوشحالی)

فعالیت صفحه 8 مطالعات پنجم* 
2- فکر کنید و جدول را کامل کنید.

فعالیت صفحه 8 مطالعات پنجم* 

3- یکی از شادترین اتّفاقات زندگی خودتان را بنویسید و در زنگ انشا در کلاس بخوانید.

شادی ، واژه ای که وقتی آن را می شنویم در درون احساس خوبی داریم. و اتفاق کلمه ای که هم خوب و هم خاص به نظر می رسد ، زیرا هر اتفاقی می تواند بیفتد ، از تولد کودک و حل مشکلات تا تصادف یا مرگ. شادترین رویداد زندگی چه چیزی می تواند باشد؟

زندگی روزهای متفاوتی دارد و اگر بخواهیم هر روز می تواند بهترین روز باشد! اما مسلماً وقتی همه به گذشته خود نگاه می کنند ، روزهای بد و خاطرات تلخ زیادی را در آن خواهند دید. میزان اتفاقات خوب و بد در زندگی هر فرد متفاوت است.

 

4- فعالیت شماره 2 «به کار ببندیم» در صفحه 18 را انجام دهید.

فعالیت صفحه 9 مطالعات پنجم
5- فکر کنید و سه موقعیتی را که در آن دچار غم و اندوه شده‌اید، روی کاغذ بنویسید و به معلّم بدهید (مجبور نیستید پاسخ‌های خودتان را در کلاس بخوانید).
جواب : یکی از دست دادن پدربزرگ ام بر اثر بیماری ، دومی تصادف پدرم و سومی هم شکسته شدن دست مامانم

فعالیت صفحه 10 مطالعات پنجم
6- الف) در هریک از موقعیت‌های زیر اگر افراد نترسند، چه اتّفاقاتی ممکن است بیفتد؟ توضیح دهید.
– کودکی دستش را در لانه‌ٔ زنبور فرو ببرد.
جواب : زنبورها دست او را نیش زده و دچار گزیدگی می‌شود.

– حمید بخواهد با تشویق دوستش از یک جای بلند بپرد.
جواب : احتمال دارد قسمتی از بدن او صدمه ببیند و دچار شکستگی شود.

– فردی در وسط خیابان بدود یا روی ریل راه آهن بایستد.
جواب : احتمال دارد که قطار و یا ماشین او را نبیند و تصادف کند و آسیب جدی ببیند.

– دانش آموزی در خیابان به حرف فرد غریبه‌ای گوش بدهد و همراه او برود.
جواب : ممکن است آن فرد دزد باشد و برای دانش آموز مشکل ایجاد کند.

ب) آیا در موقعیت‌های بالا، ترس به جاست؟ چرا؟
جواب : بله ترس کاملا به جا می‌باشد و اگر در این موارد بترسیم و موقعیت را ترک و یا آن عمل را انجام ندهیم از آسیب دیدن جلوگیری کرده‌ایم.

پ) به نظر شما، آیا کسی که ترس به جا دارد، ترسوست؟ چرا؟
جواب : خیر زیرا خدا این نوع ترس را برای مقابله با خطر در وجود ما قرار داده است.

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات پنجم

1ـ جدول را کامل کنید. موضوعاتی که از آنها میترسید و میزان ترس خود را بنویسید.

چیز ها یا موضوعاتی که میترسمترس منمیزان ترس
از جانوران موذی و حشرات می ترسمبه جازیاد
از ارتفاع و بلندی می ترسمبه جاخیلی زیاد
از این که در دور همی ها اظهار نظر و گفت و گو کنمنا به جازیاد
از اینکه به مشورت کردن با دوستان و خانواده ام بپردازمنا به جاکم
از خیابان به تنهایی رد شومبه جامتوسط

٢ـ دور مواردی که ترس شما نا به جاست، خط بکشید و آنها را مشخص کنید.

جواب : مورد سوم و چهارم نا به جا است و باید دور آنها خط بکشید.

٣ـ برای برطرف کردن ترسهای نا به جا از بزرگترها کمک بگیرید و با آنها مشورت کنید.