گام به گام درس 9 قرآن هشتم

جواب درس نهم قران هشتم

گام به گام درس 9 قرآن هشتم

جواب جلسه اول درس نهم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 9 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

خارج می شود، می داند، نازل می شود

1-یَعلَمُ می داند 4-یَنزِلُ نازل می شود
2-یَلِجُ فرو می رود 5-یَعرُجُ بالا می رود
3-یَخرُجُ خارج می شود 6-یُولِجُ داخل می کند

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 9 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .یَعلَمُ ما یَلِجُ فِی الاَرضِ: می داند آنچه فرو می رود در زمین

2 .وَ ما یَخرُجُ مِنها: و آنچه خارج می شود از آن

3 .وَ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ: و آنچه نازل می شود از آسمان

4 .وَ ما یَعرُجُ فیها: و آنچه بالا می رود در آن

5 .یولِجُ الَّیلَ فِی النَّهارِ: داخل می کند شب را در روز

6 .وَ یولِجُ النَّهارَ فِی الَّیلِ: و داخل می کند روز را در شب

7 .وَ هُوَ الرَّحیمُ الغَفُورُ: و او مهربان و بسیار آمرزنده است

🧧 جواب انس با قرآن درس 9 قرآن هشتم: ترجمه ی این آیات شریفه از سوره ی سبأ را کامل کنید.

1 .اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذی لَهُ ما فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الاَرضِ:
سپاس و ستایش برای خدایی است که برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است.

2 .وَ لَهُ الحَمدُ فِی الاخِرَهِ:

و برای اوست ستایش در آخرت.

3 .وَ هُوَ الحَکیمُ الخَبیرُ:

و او حکیم و آگاه است.

4 .یَعلَمُ ما یَلِجُ فِی الاَرضِ:

می داند آنچه فرو می رود در زمین.

5 .وَ ما یَخرُجُ مِنها:

و آنچه خارج می شود از آن.

6 .وَ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ:

و آنچه نازل می شود از آسمان.

7 .وَ ما یَعرُجُ فیها:

و آنچه بالا می رود در آن.

8 .وَ هُوَ الرَّحیمُ الغَفُورُ:

و او مهربان و بسیار آمرزنده است.

ج ـ از صفحه 431 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

قالوا ماذا قال ربکم : گفتند چه چیزی گفت پروردگارتان.

قل الله : بگو خداست

عندهُ : نزد او

پیام قرآنی درس 9 قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 9 قرآن هشتم

 

جواب جلسه دوم درس نهم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 9 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آفریننده، روزی می دهد، یاد کنید، تردید

1-فاطِر پدید آورنده 4-یَرزُقُ روزی می دهد
2-اُذکُروا یاد کنید 5-اِتَّخِذوا بگیرید
3-خالِق خالق، آفریننده 6-شَکّ شک، تردید

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس نهم قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .اَ فِی اللهِ شَکٌ: آیا در(وجود) خدا تردید است؟

2 .فاطِرِ السَّمواتِ وَ الاَرضِ: پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین

3 .یآاَیّهُا النّاسُ اذکُرُوا: ای مردم یاد کنید

4 .نِعمَتَ اللهِ عَلَیکُم: نعمت خداوند بر شما

5 .هَل مِن خالِقٍ غَیرُ اللهِ: آیا هیچ خالقی غیر از خدا هست؟

6 .یَرزُقُکُم: روزی می دهد به شما(شما را)

7 .فَاتَّخِذُوهُ: پس بگیرید او را

 

🧧 جواب انس با قرآن درس نهم قرآن هشتم: ترجمه ی ای آیات شریفه از سوره ی فاطر را کامل کنید.

1 .اَلحَمدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّمواتِ وَ الاَرضِ:
سپاس و ستایش برای خدایی است که پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین است.

2 .یآاَیهَا النّاسُ اذکُرُوا نِعمَتَ الله عَلَیکُم:

ای مردم یاد کنید نعمت خداوند بر شما.

3 .هَل مِن خالِقٍ غَیرٌ اللهَ:

آیا هیچ خالقی غیر از خدا هست؟

4 .یَرزُقُکُم مِنَ السَّماءِ وَ الاَرضِ:

روزی می دهد به شما از آسمان و زمین.

5 .لا اِلهَ اِلّا هَوَ فَأنّی تُوفَکُونَ:

نیست معبودی جز او، پس چگونه با این حال منحرف می شوید؟

6 .إِنَّ الشَّیطانَ لَکُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا:

قطعاً شیطان برای شما دشمن است پس بگیرید او را دشمن.

ج ـ از صفحه 436 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

من فضلهِ : از لطف و رحمتش

له الملکُ : بر او فرمان روایی است

پیام قرآنی خدای بی نیاز ، انسان نیازمند

پیام قرآنی خدای بی نیاز ، انسان نیازمند