سوالات پیام های آسمانی هفتم درس دوازدهم

سوال و جواب درس یازدهم پایه دوازدهم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس دوازدهم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 12 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس دوازدهم پیام هفتم نشان عزت میباشد.

1–دین اسلام چه کارهایی را حرام می داند ؟
جواب» دین اسلام هر کاری که مردان وزنان را به گناه اندازد حرام می داند

2-چه نوع پوشش و رفتارهایی در اسلام حرام است؟
جواب» 1-پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما
2-سخن گفتن با لحنی که دیگران را تحریک کند.
3-پوشیدن لباس هایی که انسان را در جامعه انگشت نما کند.
4-انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کند حرام است

3-جمالت داده شده را کامل نمایید
جواب» 1-از دستورات مهم اسلام حفظ حجاب است که هیچ مانعی برای رشد و پیشرفت نیست . 2-یکی از دستورهای حکیمانه ی خداوند که سلامتی روح ما انسان ها را در پی دارد حکم حجاب است .

 سوالات خود را امتحان کن 
1-با توجه به آیات قرآن کریم ، مهمترین فایده حجاب برای بانوان چیست ؟
جواب» مهم ترین فایده ی حجاب در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوس ران است.

2-مسئولیت مردان وزنان برای حفظ پاکی جامعه چیست ؟
جواب» حفظ پوشش به تنهایی برای سلامت جامعه کافی نیست و تمام افراد چه مرد و چه زن باید با رفتار و گفتار خود حیا و عفت را رعایت کنند.