پاسخ فعالیت های هدیه ششم درس هفتم

تدبّر کنیم | هم‌خوانی | کامل کنید | برایم بگو |ایستگاه فکر و دیگر فعالیت ها

 

پاسخ فعالیت های هدیه ششم درس هفتم

📚 گام به گام هدیه ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 6 : دست در دست دوست

کامل کنید صفحه ۴۳ هدیه ششم

پاسخ سؤالات زیر را به ترتیب اعداد جدول بنویسید؛ سپس حروف را به ترتیب، کنار هم بگذارید و بخوانید. جمله ی به دست آمده، یکی از سخنان امام زمان (علیه السلام) است.
1ــ اگر جایی آب نداشتیم برای نماز خواندن به جای وǖو آن را انجام می دهیم. ‌ (16- 5 – 17 – 12)
۲ـ شهر امام رضا (علیه السلام)‌ است.‌ (1 – 11 – 14 – 7)
۳ـ با گرفتن آن،‌ نماز آیات واجب می‌شود.‌ (9 – 13 – 8)
۴ـ تعداد امامان بعد از امام حسین (علیه السلام)‌. (2 – 4)
۵ـ حیوانی که با نام ذوالجناح می شناسیم.‌ (6 – 15 – 3)
امام زمان (علیه السلام)‌ می‌فرماید:
«من به یاد همه‌ی شما هستم»
به نظر شما این جمله با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟

نظر شما این جمله با موضوع درس

 

جواب: در متن درس شیخ حسن حلی که به زیارت امام حسین (ع) می‌رود، امام زمان در مسیر او سر می‌زند و از حال او جویا می‌شود و این همان فرمایش حضرت است که به یاد همه است.

گفت و گو کنید صفحه ۴۵ هدیه ششم
فکر ‌کنید و‌ با مشورت دوستانتان بگویید ما چگونه می‌توانیم از توجه امام زمان (عج َالله فرجه)‌ و‌ دعاهای ایشان بهره‌مند شویم؟
جواب: از آنجا که امام همواره به یاد ما و مراقب اعمال ما هستند، پس ما هم لحظه‌ای از ایشان غافل نشویم و قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنیم که آیا کار ما باعث شادی یا موجب ناراحتی ایشان می‌شود. اگر بتوانیم هر لحظه دل امام زمان (ع) را با رفتار ها و اعمال شایسته مان شاد کنیم قطعا دعای خیر آن حضرت شامل حل ما خواهد بود .

تحقیق کنید صفحه ۴۵ هدیه ششم
در مورد زندگی علامه حلی تحقیق کنید و بگویید او چه ویژگی هایی داشت که به دیدار امام زمان (عج الله ُ‌َ فرجه)‌ موفق شد؟
جواب: او عارف و فقیه برجسته‌ی شیعه و از هر نظر مصداق یک انسان بود که خدمات بسیار ارزنده‌ای را نشر علوم و معارف اهل بیت (ع) ارائه کرد. او پرچم ولایت را برافراشت و با تمام وجود از ولایت رهبری دفاع کرد.
او عاشق فرزندان فاطمه زهرا(س) بود و دیگران را نیز به این امر سفارش می‌کرد.